2015-12-17 Adventinis vakaras "Už girių girių ugnelė degė"

12/17/2015 18:00
12/17/2015 19:00
2015-12-17 adventas.jpg

Folkloro ansamblis
„Aušrinė“, vadovė Ramunė Pečiukonytė