2015-09-26 Martyno Liudviko Rėzos Raštų IV tomo „Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas“ pristatymas

09/26/2015 16:00
file-page1.jpg

Šis tomas skirtas lietuvių literatūros pradininko, Tolminkiemio kunigo Kristijono Donelaičio (1714-1780) kūrinių pirmiesiems leidimams. Šiame tome Donelaičio kūriniai skelbiami tokie, kokius iš poeto rankraščio visuomenei pateikė Rėza. Po parengėjo mirties jie publikuojami pirmą kartą.
Praėjus beveik trims dešimtmečiams po Donelaičio mirties, jo kūrybinis palikimas pateko profesoriui Rėzai. Jis išstudijavo rankraščius ir daugiau kaip 10 metų rengė juos spaudai. 1818 m Karaliaučiuje išspausdinta Donelaičio poema Metai su parengėjo vertimu į vokiečių kalbą ir pirmąja poeto biografija bei kūrybos analize. 1824 m. taip pat Karaliaučiuje išleistos Donelaičio pasakėčios. Taip pat iš užmaršties ar net pražūties išgelbėti didžiojo lietuvių literatūros klasiko kūriniai ir padėtas kertinis akmuo donelaitikos tyrimams.

Pristatyme dalyvaus:
M. L. Rėzos kūrybos bei veiklos tyrinėtoja, Raštų rengėja, literatūros istorikė ir tekstologė dr. Liucija Citavičiūtė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas),
Rytų Prūsijos ir Prūsų Lietuvos kultūros istorijos ir identiteto, Kuršių nerijos daugiakultūrinės istorijos tyrinėtoja istorikė doc. dr. Nijolė Strakauskaitė (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas)
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas Antanas A. Jonynas
Moderuoja kalbininkė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas)