Skelbimas: Liudviko Rėzos kultūros centrui reikalingas (-a) kultūrinės veiklos vadybininkas (-ė)

Darbo pobūdis: kultūros centro veiklos planavimas ir organizavimas, renginių, parodų, seminarų, konferencijų organizavimas, projektų rengimas ir įgyvendinimas, renginių reklamos organizavimas, kultūros produktų gamyba ir platinimas, edukacinės veiklos bendruomenėje plėtra, tinklapio priežiūra.

Reikalavimai pretendentams: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; išmanyti kultūrinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, darbo teisės pagrindus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių pagrindus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą; būti komunikabiliu, iniciatyviu, atsakingu, kūrybingu; turėti projektų rengimo įgūdžių, gebėti vadovauti ir dirbti komandose, turėti renginių organizavimo ir vedimo įgūdžių; gebėti rengti informacinius straipsnius ir kurti reklamos kampanijas, turėti derybų vedimo įgūdžių; mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius; mokėti užsienio kalbą.

Pretendentai turi pateikti:
1. gyvenimo aprašymą
2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą liudijančius dokumentus ir jų kopijas;

Dokumentai priimami iki 2015 m. rugsėjo 25 d. įskaitytinai el. p. direktorius@lrezoskc.lt arba L. Rėzos g. 8, Juodkrantė, Neringa.
Išsamią informaciją teikia Liudviko Rėzos kultūros centro direktorė Sonata Vaitonienė tel. 8 469 53228 arba 8 620 10135