Kvietimas teikti paraiškas Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti

DSCN1279.JPG

Neringos savivaldybė kviečia teikti paraiškas Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti. Paraiškas galima teikti iki 2015 m. spalio 23 d.

XIX amžiaus pradžios tautosakininko, poeto, kultūros veikėjo Martyno Liudviko Rėzos vardo premija siekiama vertinti Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą, puoselėjančią etninę kultūrą ir kultūros paveldą, taip pat šiam kraštui reikšmingus pasiekimus literatūros, liaudies meno, klasikinių bei šiuolaikinių menų sklaidos srityse bei iniciatyvas, populiarinančias Kuršių neriją ir prisidedančias prie turizmo plėtros regione.

Premija gali būti skiriama Neringos savivaldybėje, Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems fiziniams asmenims, meno kolektyvams, studijoms, būreliams, klubams, nevyriausybinėms organizacijoms, asociacijoms, kitoms visuomeninėms kūrėjus vienijančioms institucijoms.

Pretendentus turi teisę siūlyti Neringos savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigos, Lietuvos aukštosios mokyklos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kitos visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.

Pretendentus siūlančios organizacijos, kartu su laisvos formos pretendento siūlymu, pristato šiuos dokumentus:
1. pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymas;
2. rekomendacija (kultūros ir švietimo įstaigų, aukštųjų mokyklų, asociacijų, visuomeninių organizacijų ir pan.);
3. kita premijai gauti reikšminga medžiaga.

Pretendentų Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti paraiškas reikia pristatyti į Neringos savivaldybės administraciją, siųsti paštu adresu: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, 93121 Neringa arba el. paštu: meras@neringa.lt

Paraiškos priimamos iki 2015 m. spalio 23 d. (įskaitytinai).

Premija kasmet įteikiama sausio pradžioje, minint Liudviko Rėzos gimimo metines.
Premijos skyrimo tvarkos aprašą rasite savivaldybės interneto tinklalapyje www.neringa.lt, skyrelyje KULTURA>>>>

Išsamesnę informaciją teikia Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Natalija Lisovskienė, tel. (8~469) 52 622.