2014-06-22 Tarptautinio festivalio „Renaissance“ žiuri narių koncertas

06/22/2014 15:00
06/22/2014 16:00
renesansas_A2_logo_new_0.jpg

Birželio 22 d. 17.00 val.

Tarptautinio festivalio „Renaissance“ žiuri narių koncertas

Liudviko Rėzos kultūros centras (L. Rėzos g. 8, Juodkrantė)

Organizatoriai: Klaipėdos universiteto tęstinių studijų instirutas, Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla, Liudviko Rėzos kultūros centras

TARPTAUTINIO KONKURSO RENAISSANCE PIANISTŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIAI

(Piano Jury of the International Competition Renaissance / Жюри пианистов международнoгo конкурсa Renaissance)

PIRMININKAS / CHAIRMAN / ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

VIKTOR RIABČIKOV / ВИКТOP PЯБЧИКOB

(Rusija, Maskva / Russia, Moscow / Россия, Москвa)

NARIAI / MEMBERS / ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

LIUBOV BORUCHZON / ЛЮБOВЬ БOPYXЗOН MOKINIAI

(Rusija, Sankt Peterburgas / Russian, Saint Petersburg / Россия, Санкт-Петербург)

RAFI HARADŽANJANS / РАФФИ ХАРАДЖАНЯН

(Latvija, Ryga / Latvia, Riga / Латвия, Рига)

VIKTOR RIABČIKOV / ВИКТOP PЯБЧИКOB

(Rusija, Maskva / Russia, Moscow / Россия, Москвa)

VLADIMIR SLOBODIAN / ВЛAДИМИP CЛOБOДЯН

(Rusija, Kaliningradas / Russia, Kaliningrad / Россия, Кaлининград)

TRUMPAI APIE KOMISIJOS NARIUS:

VIKTORAS RIABČIKOVAS / VICTOR RYABCHIKOV / ВИКТOP PЯБЧИКOB

(Rusija, Maskva / Russia, Moscow / Россия, Москвa)

1979 m. Viktoras Riabčikovas baigė aspirantūrą Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje (prof. T. Nikolajevos kl.). Už aktyvią koncertinę veiklą 1992 m. jam suteiktas Metų pianisto garbės vardas. 1993 m. V. Riabčikovas pakviečiamas dirbti Tarptautinio jaunimo konkurso Dinano mieste (Prancūzija) vertinimo komisijos nariu, surengė solinius koncertus. Vėliau dirbo daugelio šalies ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijose (Jury) Rusijoje, Vakarų Europoje, 2010 m. Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto kvietimu dirbo Tarptautinio konkurso-festivalio XXI a. menas Klaipėdoje vertinimo komisijoje, surengė koncertus Klaipėdoje ir Nidoje.

Jau koncertinės veiklos pradžioje jis išsiskyrė kaip nepaprastai subtilus ir žavus pianistas. Rusų ir užsienio šalių muzikos kritikai vieningai sutaria, kad pagrindinis V. Riabčikovo nuopelnas yra tas, jog su neblėstančiu polėkiu jis geba atgaivinti ne tiktai rusų, bet ir užsienio kompozitorių užmirštą, nežinomą ar retai atliekamą muziką, ją interpretuodamas ne akademiškai, muziejiškai, bet pripildydamas gyvybe, suteikdamas jai lyg antrąjį gyvenimą. Talentingas atlikėjas kūrybiškai tęsia rusų romantiškosios pianistinės mokyklos tradicijas, kurias perėmė iš didžiųjų mokytojų – K. Igumnovo, V. Sofronickio, H. Neihauzo. 1995 m. V. Riabčikovas pakviečiamas dalyvauti Fritzo Filipso 90-čiui skirtose iškilmėse (Eindhovenas, Olandija). 1997 m. Maskvoje, Anglijoje, Šveicarijoje, Italijoje ir Švedijoje jis surengia kamerinės muzikos festivalį, skirtą M. Glinkos atminimui. V. Riabčikovas – vienas Maskvos M. Glinkos draugijos organizatorių, jos viceprezidentas; M. Glinkos muzikinės draugijos Berlyne garbės narys. 1998 m. į tris kompaktines plokšteles jis įrašė visus M. Glinkos fortepijoninius kūrinius, juos išleido Švedijos firma BIS. Įrašai buvo puikiai įvertinti pagrindiniuose pasaulio muzikiniuose žurnaluose. Per vienerius metus radijo stotyje Orfėjas pianistas įrašė rusų kompozitoriams skirtą keturiolikos valandų laidą. Jo įrašai dažnai leidžiami ne tiktai Rusijos, bet ir užsienio – BBC-3, Švedijos, Niujorko, Šveicarijos, JAR, Australijos – radijo stotyse, Švedijos televizijos Kanale-4.

V. Riabčikovas koncertavo įvairiose šalyse: Prancūzijoje, Šveicarijoje, Anglijoje, Švedijoje, Olandijoje, Italijoje, JAR, Vokietijoje, Suomijoje, Škotijoje, JAV, Argentinoje, Zimbabvėje, Indijoje, Lietuvoje. 2004 m. Sankt Peterburge pianistas apdovanotas medaliu Už nuopelnus, puoselėjant rusų kultūrą.

LIUBOV BORUCHZON / LYUBOV BORUKHZON / ЛЮБOВЬ БOPYXЗOН

(Rusija, Sankt Peterburgas / Saint Petersburg, Russian / Санкт-Петербург, Россия)

Liubovė Boruchzon – Rusijos Federacijos nusipelniusi kultūros darbuotoja, įžymi pedagogė-metodininkė, muzikinio teatrą Aplink fortepijoną įkūrėja. Daugiau nei penkiolika metų vadovauja Sankt Peterburgo Ochtinsko centro fortepijono skyriaus estetiniam auklėjimui, vadovauja meistriškumo klasėms, rengia seminarus, skaito paskaitas mokymo metodikos klausimais Rusijoje ir užsienyje: Vokietijoje, Graikijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Lietuvoje. Daugelis L. Boruchzon mokinių yra tarptautinių jaunimo konkursų laureatai.

L. Boruchzon – autorinės kūrybinių įgūdžių vystymo metodikos kūrėja. Jos metodinius darbus Muzikinės fantazijos abėcėlė (knygos bendraautorės – L. Volček ir L. Guseinova) ir Muzikinė improvizacija (mokymo priemonė G. Volner metodikos pagrindu) išspausdino leidykla Kompozitor.

L. Boruchzon yra Tarptautinio jaunimo konkurso Atlikėjas-Kompozitorius (2000–2009) idėjos autorė ir meno vadovė. Prieš 39 m. ji įkūrė muzikinį teatrą Aplink fortepijoną, kuriame fortepijono klaės mokiniams suteikta galimybė statyti spektaklius pagal jų pačių sukurtą muziką. Kai kurie jų sukurtų operų ir miuziklų klavyrai yra išspausdinti Sankt Peterburgo leidykloje Kompozitor. Teatras daug gastroliuoja Rusijoje ir įvairiose užsienio šalyse. 1991 m. TSRS Kultūros ministerijai užsakius kino studija Lennaučfilm sukūrė filmą Teatras aplink fortepijoną iš serijos Netradicinės muzikos mokymo metodikos, kuris ne kartą buvo demonstruojamas per centrinį šalies televizijos kanalą.

RAFI HARADŽANJANS / РАФФИ ХАРАДЖАНЯН

(Latvija, Ryga / Latvia, Riga / Латвия, Рига)

Rafi Haradžanjan – žinomas armėnų kilmės latvių pianistas didžiausią šlovę pelnęs aktyvia, pasižyminčia novatoriškumo bruožais, veikla Rygos fortepijono duete su pianiste Nora Novik (1968–2009); Latvijos kompozitorių sąjungos narys (1975); nusipelnęs Latvijos TSR artistas (1982), daugelio tarptautinių konferencijų dalyvis, šalies ir tarptautinių festivalių, koncertų ciklų meno vadovas, organizatorius; vienas iš Latvijos Armėnijos kultūros bendruomenės įkūrėjų ir ilgalaikis pirmininkas (1988); Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos narys (1989); nuo 1990 m. – I. Kozakevich nacionalinės Latvijos kultūrinių bendruomenių asociacijos pirmininkas; aukščiausio Latvijos apdovanojimo – trijų žvaigždžių ordino kavalierius (2002); 2010 m. apdovanotas Latvijos Ministrų kabineto garbės raštu Už nuoširdų ir vaisingą darbą Latvijos ir jos žmonių labui; Latvijos Respublikos prezidento patarėjų tarybos narys (Švietimo ir Integracijos skyriai) ir kt.

Pirmosios fortepijono studijos (1951–1962) – P. I. Čaikovskio muzikos mokykloje Jerevane (Armėnija). Vėliau su pagyrimu baigta Leningrado N. A. Rimskio-Korsakovo konservatorija (1968) ir ten pat asistentūra-stažuotė (1971) prof. P. A. Serebryakovo kl. 1973 m. baigė aspirantūros studijas prof. L. A. Barenboim kl. 1994 m. – suteiktas menų istorijos krypties menotyros daktaro laipsnis (Ryga, Latvija).

Nuo 1970 m. gyvena ir dirba Rygoje, dėsto Latvijos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Jaz. Vitols muzikos akademija). Nuo 2002 m. fortepijono specialybės katedros profesorius. Netikėtai pasitraukus iš gyvenimo fortepijoninio dueto partnerei N. Novik, R. Haradžanjan tęsia koncertinę veiklą su savo auklėtiniais – tarptautinių pianistų konkursų laureatais, virtuozais R. Zarins (Anglija), R. Perezhilo, J. Lihvar, taip pat su Jerevano konservatorijos prof. A. Grigoryan; nuolat rengia meistriškumo kursus daugelyje šalių, yra šalies ir tarptautinių pianistų, kamerinių ansamblių, fortepijoninių duetų konkursų komisijų narys ir pirmininkas (Tokijas, Sankt-Peterburgas, Ryga, Marupė, Volgogradas, Didysis Naugardas, Kaunas, Tbilisis ir t. t.).

VLADIMIRAS SLOBODIANAS / VLADIMIR SLOBODIAN / ВЛAДИМИP CЛOБOДЯН

(Rusija, Kaliningradas / Russia, Kaliningrad / Россия, Кaлининград / Rosja, Kaliningrad)

Vladimiras Slobodianas – nusipelnęs Rusijos artistas, tarptautinių konkursų diplomantas, Kaliningrado filharmonijos solistas, ansamblistas, muzikinio koledžo pedagogas, Fortepijono skyriaus dalykų ciklo komisijos pirmininkas, kamerinio ansamblio Muzika XX vadovas, Tarptautinės F. Chopino draugijos ir EPTA regioninių skyrių pirmininkas. Premijų Įkvėpimas (Vdochnovenije) ir Pripažinimas (Priznanije) laureatas. 2000 m. pripažintas Metų žmogumi nominacijoje Globotojas (Nastavnik), apdovanotas medaliu Už nuopelnus Kaliningrado sričiai.

Baigė Leningrado (dabar – Sankt Peterburgo) valstybinę N. A. Rimskio-Korsakovo konservatoriją (A. D. Logovinskio klasę) ir stažuotę Prahos meno akademijoje. Su V. Alijevu sukūrė ir pirmą kartą atliko Rusijoje Pasaulio romanso antologiją, kurios didžioji dalis įėjo į sąjunginio radijo aukso fondą.Yra išleidęs keletą kompaktinių plokštelių, koncertavęs su E. Obrozcova, M. Biješu, B. Rudenko, O. Borodina, V. Bajeva, M. Meščeriakova ir daugeliu kitų atlikėjų. Dalyvavo tarptautiniuose operos festivaliuose Švedijoje, Airijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje. Daug koncertuoja kaip pianistas su solinėmis programomis. Yra atlikęs koncertų ciklus Užmiršti fortepijoninės muzikos puslapiai: G. F. Hendelis, M. Glinka, F. Mendelsonas, A. Liadovas, S. Moniuško. 2004 m. atliko ciklą 32 L. Bethoveno sonatos. V. Slobodianas yra daugelio Rusijos kompozitorių (V. Kazenino, G. Firtičo, L. Balajaus, R. Adinzelio, K. Meijerio, L. Luganskio, V. Piganovo, S. Bokmano, B. Borisovo ir kt.) kūrinių pirmasis atlikėjas, tarptautinių konkursų Čekijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Lietuvoje vertinimo komisijų narys, koncertavo Lenkijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Irane, Ispanijoje, Čekijoje, Austrijoje ir Lietuvoje.

Ryški V. Slobodiano pedagoginė veikla: jo mokiniai ir studentai yra daugelio tarptautinių konkursų laureatai, studijuoja Rusijos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Jis veda meistriškumo kursus Lenkijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Lietuvoje.