2014-01-11 Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos teikimas

01/02/2014 11:01
01/11/2014 11:01
2014 premijai plakatas_0.jpg

Penktoji Kuršių nerijoje gimusio Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija skirta filologei, Mažosios Lietuvos lietuvių rašytojai tyrėjai, vertėjai, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresniajai mokslo darbuotojai dr. Liucijai Citavičiūtei.

Premija už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą dr. Liucijai Citavičiūtei skirta Neringos savivaldybės tarybos sprendimu, pritarus Liudviko Rėzos kultūros centro tarybai (kuratoriumui).

„Neringos savivaldybės taryba įsteigė premiją, siekdama atkreipti dėmesį į Kuršių nerijoje gimusią iškilią istorinę asmenybę. Populiarinant Martyno Liudviko Rėzos vardą, pristatant jo darbus plačiajai visuomenei itin reikšmingos visų premijos laureatų iniciatyvos bei nuoseklus darbas. Ir šiais metais premija skiriama asmenybei, kurios indėlis įamžinant Liudviko Rėzos vardą, puoselėjant Kuršių nerijos ir Mažosios Lietuvos kultūrinį palikimą svarus ir reikšmingas“, - teigia Neringos savivaldybės mero pavaduotojas, kuratoriumo narys Vigantas Giedraitis.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji darbuotoja dr. Liucija Citavičiūtė kruopščiai dirba su Mažosios Lietuvos regiono raštais, aktyviai ir kūrybingai prisideda puoselėjant etninę kultūrą ir kultūros paveldą. Apie tai liudija per kelis dešimtmečius išleistas ne vienas mokslinis leidinys, šaltinių publikacijos. Šiuo metu ypatingą dėmesį dr. Liucija Citavičiūtė skiria Martyno Liudviko Rėzos rankraštiniam palikimui. Ji yra 2011 metais išleisto akademinio leidinio „Martynas Liudvikas Rėza. Raštai T. 1” sudarytoja ir vertėja (planuojama išleisti 10 M. L. Rėzos raštų tomų). Premijos laureatė aktyviai dalyvauja ir Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo veikloje.

Premija tradiciškai bus įteikta minint XIX amžiaus pradžios tautosakininko, poeto, kultūros veikėjo gimimo metines. Ceremonijos metu premijos laureatei pirmą kartą bus įteikta skulptoriaus Vytauto Baransko sukurta žalvarinė plaketė su Martyno Liudviko Rėzos portretu bei jo pasaulėžiūrą formavusiais, ryškiausiais Kuršių nerijos simboliais.

Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija Neringos savivaldybės tarybos sprendimu skiriama nuo 2009 metų už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą puoselėjant etninę kultūrą ir kultūros paveldą. Taip pat už šiam kraštui reikšmingus pasiekimus literatūros, liaudies meno, klasikinių bei šiuolaikinių menų sklaidos srityse bei iniciatyvas, populiarinančias Kuršių neriją ir prisidedančias prie turizmo plėtros regione.

Premija bus įteikta sausio 11 – ąją Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje, minint Martyno Liudviko Rėzos 238-asias gimimo metinės.

Maloniai kviečiame visus į šventinį Martyno Liudviko Rėzos 238-ųjų gimimo metinių minėjimą
ir iškilmingą
Liudviko Rėzos vardo
kultūros ir meno penktosios premijos teikimą
Dr. Liucijai Citavičiūtei
iškilmės vyks 2013 m. sausio 11 d. (šeštadienį)
12.00 val. minėjimas ir gėlių padėjimas prie L. Rėzos paminklo Juodkrantėje
13.00 val. iškilmės vyks Juodkrantės liuteronų evangelikų bažnyčioje
(L. Rėzos g. 56, Juodkrantė)

ORGANIZATORIAI: Neringos savivaldybė Liudviko Rėzos kultūros centras

Informacija naudota iš http://www.neringa.lt/