XV tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis" Kuršių nerija 2013"

07/25/2013 20:00
08/15/2013 20:00
Kursiu_20Nerija_20LT.jpg

Kamerinės muzikos studija ,,Musica Humana“

XV tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis ,,Kuršių Nerija-2013”

Liepos 25 - rugpjūčio 15

Festivalis skiriamas žemaičių krikšto 600 metinėms

Lietuvos Kultūros ministerija
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Neringos miesto savivaldybė

Kamerinės muzikos studija
,,Musica Humana“

XV tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis
,,Kuršių Nerija-2013”

Liepos 25 - rugpjūčio 15
Festivalis skiriamas žemaičių krikšto 600 metinėms
Festivalio globėjas Neringos miesto meras Darius Jasaitis

LNF festivalio orkestras ,,Musica Humana“

Meno vadovas ir dirigentas ALGIRDAS VIZGIRDA

P r a d e d a m a s i s k o n c e r t a s

I programa
Liepos 25d., ketvirtadienis, Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje
Bach – Vivaldi (I programa)
J.S. Bachas
Siuita Nr. 1, C-dur, BWV 1066
Kantata sopranui ,,Weichtet nur, betrubte Schatten“, BWV 202
Fantazija vargonams G-dur, BWV 572
A.Vivaldi Kantata mecosopranui ,,Nisi Dominus”

A.Vivaldi „Gloria” sopranui, mecosopranui, chorui ir orkestrui, RV 589
Solistai Simona Liamo sopranas, Renata Dubinskaitė mecosopranas
Balys Vaitkus vargonai
Klaipėdos miesto choras ,,Aukuras”, meno vadovas ir dirigentas Alfonsas Vildžiūnas
Festivalio orkestras „MUSICA HUMANA“

Dirigentas Algirdas Vizgirda

II programa
Liepos 27d. šeštadienis Juodkrantės Šv. Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje
Liepos 28d. sekmadienis, Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje
W. A. Mocartas ir Salzburgas
Divertismentas F – Dur, KV 138
Koncertas fleitai ir orkestrui D-dur
Simfonija Nr. 5, B - dur, KV 22
Arijos iš operų ,,Don Žuanas”, ,,Užburtoji fleita”, “Visos jos tokios”

Divertismentas D – Dur, KV 136
Maršas D - Dur iš op. ,,Midridate, re di Ponto” KV 62
Solistai Simona Liamo sopranas, Ula Čaplikaitė fleita
Festivalio oekstras “Musica Humana”

Meno vadovas ir dirgentas ALGIRDAS VIZGIRDA

III programa

Liepos 31d., trečiadienis, Juodkrantės Šv. Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje
Rugpjūčio 1d., ketvirtadienis, Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje
,,Protėvių laiškai“ (600 – sioms Žemaitijos krikšto metinėms)
V. Striaupaitė Beinarienė ,,Protėvių laiškai“

M. Mažvydas ,,Katekizmo giesmės“, Liudvikas Rėza ,,Pamario dainos“

,,Musica Antiqua Vilnensis“ Siuita, B. Kutavičius ,,Medžių kova‘‘

A. Malcys ,,Paukščių takas“, M.K. Čiurlionis 5 preliudai styginiams
Os. Balakauskas ,,Impresonata“ fleitai ir fortepijonui
A. Martinaitis ,,Cantus ad Futurum“

Solistai Regina Maciūtė, Nelė Kovalenkaitė sopranai, Danielius Sadauskas, baritonas
Algirdas Vizgirda fleita, Robertas Beinaris obojus, Balys Vaitkus vargonai
Festivalio orkestras „MUSICA HUMANA“

Meno vadovas ir dirigentas Algirdas Vizgirda

IV programa
Rugpjūčio 3d., Šeštadienis Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje
Rugpjūčio 4d., Sekmadienis, Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje

W. A. Mocartas ir Praha
Kvartetas obojui, smuikui, altui ir violončelei F – Dur, KV 370
Simfonija Nr.32 G –Dur, KV 318
Tenoro Arijos iš operų ,, Don Giovanni”, ,,Užburtoji fleita”, ,,Pagrobimas iš Seralio”

,,Mažoji nakties muzika”

Sinfonija Concertante smuikui, altui ir orkestrui Es – Dur KV 364
Solistai Karolina Beinarytė smuikas, Gertrūda Beinarytė altas
Mindaugas Zimkus tenoras, Robertas Beinaris obojus
Ričardas Vytas altas, Raimundas Jasiukaitis violončelė

Festivalio orkestras „MUSICA HUMANA“

Meno vadovas ir dirigentas Algirdas Vizgirda
Ula Čaplikaitė

V programa
Rugpjūčio 7d., trečiadienis, Juodkrantės Šv. Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje
Rugpjūčio 8d., ketvirtadienis, Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje

AUDRA IR VERŽIMASIS / STURM UND DRANG

J. S. Bachas ir jo sūnūs
J. Ch. Bachas Kvintetas fleitai, obojui, smuikui, altui, violončelei ir klavesinui
J.S. Bachas ,,Bauern kantate“

J.S. BachaS Du Choralai iš Leipcigo rinkinio vargonams solo

,,An Wasserflussen Babylon“, BWV 653,
,,Allain Gott in der Hoh“, BWV 663
C. Ph. E. BACHAS Koncertas fleitai ir styginiams d – moll
Solistai Ona Jonaitytė fleita (JAV), Julija Stupnianek sopranas, Stein Fkjervold baritonas (Norvegija)
Balys Vaitkus vargonai, Algirdas Vizgirda fleita, Robertas Beinaris obojus,
Festivalio orkestras „Musica Humana“

Meno vadovas ir dirigentas Algirdas Vizgirda
Ula Čaplikaitė

VI programa

Rugpjūčio 10d., šeštadienis Juodkrantės Šv. Asyžiečio (evangelikų liuteronų) bažnyčioje
Rugpjūčio 11d., sekmadienis Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje

Versalio karališkųjų rūmų MUZIKA
J.B. LULLY, J.PH. RAMEAU, M. BLAVET, F. COUPERIN, F. DEVIENNE
Vokalinė ir instrumentinė muzika
Solistai Ona Jonaitytė (JAV/ Lietuva), Ula Čaplikaitė fleitos
Duo Barocco
Renata Dubinskaitė ir Saulė Šerytė mecosopranai
Festivalio orkestras “MUSICA HUMANA”

Meno vadovas ir dirgentas ALGIRDAS VIZGIRDA

VII programa
Rugpjūčio 15d., ketvirtadienis
Nidos Šv. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos katalikų bažnyčioje

B a i g i a m a s i s k o n c e r t a s

BACH – VIVALDI (II programa)
A. Vivaldi Koncertas 2 fleitoms, C- Dur styginiams ir basso continuo
J.S. Bachas Pasacalija vargonams c - moll, BWV 582
A. Vivaldi Kantata mecosopranui ,,Cessate , o mai Cessate”

J.S. Bachas kantata ,,Herz und Mund und Tad und Leben” BWV 147
4 solistams chorui, ir orkestrui
Solistai Machiko Takahashi (Japonija), Algirdas Vizgirda fleitos
Simona Liamo sopranas, Renata Dubinskaitė mecosopranas
Ignas Misiūra bosas, Balys Vaitkus vargonai
Valstybinis choras ,,Vilnius“ Meno vadovas ir dirigentas Povilas Gylys

Dirigentas Algirdas Vizgirda
Festivalio orkestras ,,Musica Humana”

Meno vadovas ir dirgentas ALGIRDAS VIZGIRDA