Atvirukų ir fotografijų paroda ,,Palaimintas popiežius Jonas Paulius II žemiškomis akimirkomis”

12/03/2012 10:00
12/30/2012 10:00
2012-04-27popiezius.jpg

Atvirukų ir fotografijų paroda
Gruodžio 3 d. atvirukų ir fotografijų paroda ,,Palaimintas popiežius Jonas Paulius II žemiškomis akimis” (iš monsinjoro Juozapo Antanavičiaus archyvo)