ANTROJI LIUDVIKO RĖZOS VARDO KULTŪROS IR MENO PREMIJA

SKIRTA ANTROJI LIUDVIKO RĖZOS VARDO KULTŪROS IR MENO PREMIJA

Neringos savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Liudviko Rėzos kultūros centro Kuratoriumo ir Savivaldybės tarybos Kultūros komiteto rekomendacijas, Neringos savivaldybės taryba 2010 12 09 priėmė sprendimą Nr. T1-171 “Dėl Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos skyrimo”
Neringos savivaldybės taryba skyrė dr.doc. Nijolei Strakauskaitei Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premiją už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą.
L.Rėzos 235-ųjų gimimo metinių minėjimas ir Premijos įteikimas vyks 2011 m. sausio 11 d. Juodkrantėje.
Siūlymus dėl premijos skyrimo N.Strakauskaitei pateikė Neringos istorijos muziejus Liudviko Rėzos kultūros centras, Klaipėdos etnokultūros centras ir Rašytojo Thomo Mannno memorialinis muziejus kartu su Thomo Manno kultūros centru.
Kiti pateikti pretendentai premijai gauti Arūnas Sakalauskas – pasiūlymą pateikė VšĮ ,,Klaipėdos dailininkų fondas"

Liudviko Rėzos kultūros centro Kuratoriumui pasiūlius - 2008 m. gegužės 10 d. Neringos savivaldybės taryba įsteigė Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premiją. (Premija skiriama už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą mokslinės tiriamosios, edukacinės veiklos, etninės kultūros ir kultūros paveldo puoselėjimą).
2010 m. sausio 8 d. įteikta pirmoji premija Neringos tautodailininkui Eduardui Antanui Jonušui.