2020 m. Knyga „KURŠIŲ NERIJA ANNO 1900“

anno.jpg

2020 m. Knyga „KURŠIŲ NERIJA ANNO 1900“
Tilžės fotografo Roberto Minzloffo (1855-1930) stereoskopinių fotografijų rinkinys "Kurische Nehrung" Tilžė, 1900

Leidėjas - Liudviko Rėzos kultūros centras

Standartų spaustuvė 2020 – 111 p.

Tilžės fotografo Roberto Minzloffo (1855-1930) stereoskopinių fotografijų rinkinys "Kurische Nehrung" Tilžė, 1900

Leidinyje skelbiamos 23 stereoskopinės (3D) Juodkrantės, Nidos ir kitų Kuršių nerijos vietovių nuotraukos, kurias 1900 m. nufotografavo ir išleido Tilžės fotografas Robertas Minzloffas. Nuotraukos spausdinamos originaliu pavidalu ir perdarytos į anaglifinius vaizdus. Prie knygos pridėti akiniai stereoskopiniams vaizdams žiūrėti. Pateikiami glausti nuotraukose vaizduojamų objektų aprašymai.

Įžanginiuose straipsniuose aprašoma Kuršių nerija XIX–XX a. sandūroje, aptariama Kuršių nerijos fotografavimo pradžia ir pristatoma R. Minzloffo veikla. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis, žemėlapiais, atvirukais.

Knygą sudarė ir parengė Lietuvos diplomatas, fotografijos istorikas ambasadorius Dainius Junevicius ir Klaipėdos universitetas Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas doc. dr. Nijolė Strakauskaitė.

Projektą ir knygos parengimą dalinai parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Neringos savivaldybė.

Knygos leidyba - viena iš Liudviko Rėzos kultūros centro projekto „Kails“: Prūsų (Mažosios) Lietuvos kultūra ir istorija (II dalis) veiklų.