2018-01-06 IX-oji Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija

01/06/2018 12:00
01/06/2018 16:00
Liudvikas_Reza_plakatas.jpg

Bus įteikta devintoji Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija
Trijų Karalių dieną, sausio 6-ąją, minint Martyno Liudviko Rėzos 242-ąsias gimimo metines Juodkrantėje bus įteikta devintoji šio vardo kultūros ir meno premija. Už Kuršių nerijai reikšmingą veiklą premija šiemet bus įteikta docentei, humanitarių mokslų habilituotai daktarei Ingei Lukšaitei.
Neringos savivaldybės tarybos sprendimu premija skirta kultūros istorikei, kurios akiratyje daugelį metų buvo ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Prūsijos bei Mažosios Lietuvos istorija bei kultūra. Svarbiausias jos darbo baras -Reformacijos istorijos tyrimai. Per keletą aktyvių veiklos dešimtmečių mokslininkės bei bendraautorių dėka šalies leidinių fondas pasipildė parašytomis knygomis: „Lietuvių kalba reformaciniame judėjime XVII a.”, už kurią ji gavo daktaro laipsnį, „Radikalioji reformacijos kryptis Lietuvoje”, „Lietuvos kultūros istorijos bruožai”, „Lietuvos istorijos:" V tomas. 1999 metais buvo išleista monografija „Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje XVI dešimtmetis – XVII a. pirmasis dešimtmetis“, už kurią gavo habilituoto daktaro laipsnį,, o dar po dešimtmečio, 2009-iais, pasirodė šaltinių rinkinys „Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčios vizitacijų 1676-1685 m. dokumentai“. Šis unikalus, nemenkų pastangų pareikalavęs leidinys parengtas remiantis slaptajame valstybiniame Prūsijos kultūros paveldo archyve Berlyne saugomais 17 amžiaus istoriniais šaltiniais. Nuo 1999 m. kartu su bendradarbiais jau paskelbė keturis ( iš septynių) klaipėdiečio istoriko Mato Pretorijaus rankraščio "Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla" tomus, kuriuose sukauptas Mažosios Lietuvos ir senovės Prūsijos istorijos, papročių, tikėjimo, kasdienio gyvenimo aprašų lobynas.
I. Lukšaitė gilų pėdsaką paliko Lietuvos aukštųjų mokyklų gyvenime. Ne vienerius metus jos paskaitų klausėsi Vilniaus dailės akademijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto studentai, buvo Adomo Mickevičiaus vardo Poznanės universiteto vizituojanti docentė. Savo srities žinovė ne vienerius metus buvo nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto narė. Jos biografijoje – Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotojos pareigos.
Doc. habil. dr. I.Lukšaitė yra projekto „Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika” globėja, kūrėja ir organizatorė. Šiuo projektu pirmą kartą Lietuvoje sukurtas humanitarinių ir socialinių mokslų darbų vertinimo modelis, informacinė lituanistikos duomenų bazė, kuri teikia informaciją apie humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus.
Mokslininkė 46 metus dirbo Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje. Nuo istorijos I. Lukšaitė neatsiejama ir šiandien, tęsia pradėtus darbus, yra doktorantūros komitetų narė, pirmininkė ir doktorantų mokslinių tyrimų konsultantė.

Premijos įteikimo iškilmės sausio 6-ąją, 12 val. prasidės minėjimu prie M. L. Rėzos paminklo Juodkrantėje, vėliau persikels į šios gyvenvietės evangelikų liuteronų bažnyčią, kur 13 val. premijos laureatę pristatys istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos Istorijos katedros vedėjas, profesorius dr. Deimantas Karvelis, puikiai pasirengęs ir išradingas Lietuvos Reformacijos tyrėjas, parašęs plačią monografiją apie evangelikų Radvilų Biržų kunigaikštystę, kartu su bendraautore knygas apie Dubingių kunigaikštystę ir Narūnavičiaus-Naronskio žemėlapius. Iškilmingos ceremonijos metu Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis įteiks M. L. Rėzos premiją laureatei I. Lukšaitei.
Kuršių nerijoje, Karvaičių kaime sausio 9-ąją gimęs M. L. Rėza laikomas vienu iškiliausių pasaulietinės lietuvių kultūros puoselėtojų bei lietuvių tautosakos mokslo pradininku, kurio vardo premija už Kuršių nerijai reikšmingą veiklą kasmet skiriama vienam asmeniui.