Informacija apie LIUDVIKO RĖZOS KUTŪROS CENTRĄ

Kairėje pusėje meniu pasirinkite Jus dominančią sritį.Liudviko Rėzos kultūros centro veiklos akimirkos 

Liudviko Rėzos kultūros centro veiklos pristatymas 2010 m.

Susipažinkite su Liudviko Rėzos centro patalpomis

1902-1903 metais Juodkrantėje pastatė naują raudonų plytų mokyklą, tipišką Rytų Prūsijai pastatą.
2003 metais pirmą kartą po 100 metų, pasikeitė senosios mokyklos paskirtis – čia įsikūrė Juodkrantės parodų namai.
2007 m. Juodkrantės parodų namai reorganizuoti į Liudviko Rėzos kultūros centrą.

Liudviko Rėzos kultūros centras - yra Neringos savivaldybės biudžetinė įstaiga, pavaldi Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyriui, finansuojama iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų.
Centro veiklos tikslas – tenkinti ir ugdyti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti mėgėjiško, profesionalaus meno renginius, parodas bei teikti kitas kultūros paslaugas.
Centro veikla atitinka daugiafunkcinį pobūdį.

2008 m. Įsteigta Liudviko Rėzos kultūros centro Kuratoriumas (Taryba).

Centras įgyvendindamas veiklos tikslus atlieka šias funkcijas:
- rūpinasi gyventojų kultūros ugdymu, sudaro sąlygas vystytis kūrybinei laisvei, gyventojų meninei saviraiškai, skatina gyventojus dalyvauti kuriant kultūros vertybes bei užsiimti kultūrine veikla, skatina mokyklinio amžiaus vaikų, jaunimo ir pagyvenusių žmonių užimtumą;
- rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
- populiarina vietos menininkus bei kūrybine veikla užsiimančius žmones, sudaro sąlygas jiems dalyvauti parodose ir kituose renginiuose, skatina juos už nuopelnus kultūrai bei pažangias kūrybines idėjas;
- skatina liaudies meno ir amatų vystimąsi, rūpinasi etninės kultūros globa, saugojimu ir vystymu, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą;
- padeda menininkams bei kūrybine veikla užsiimantiems žmonėms ginti šių asmenų teises bei jų interesus valstybinėse, savivaldybių ir kitose institucijose bei organizacijose;
- vykdo ir plėtoja edukacinę veiklą;
- organizuoja valstybinių švenčių ir atmintinų dienų paminėjimus, miesto šventes, koncertus, vakarones, parodas, seminarus, kursus, susirinkimus ir kitokius kultūros, švietimo, laisvalaikio ir poilsio renginius;

- reprezentuoja ir populiarina Kuršių nerijos kultūros istorijos paveldą, akcentuojant ryškiausius Juodkrantės istorijos raidos momentus ir pristato žymaus šio krašto kultūros asmenybės – Martyno Liudviko Rėzos reikšmingus darbus Įstaigoje įrengtoje nuolat veikiančioje istorinėje ekspozicijoje;
- rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

Veiklos pobūdis – centre rengiamos įvairios Lietuvos ir užsienio menininkų šiuolaikinio meno, senosios dailės, istorijos parodos. Organizuojami kultūriniai renginiai: rengiamos tradicinės šventės, valstybinių švenčių minėjimai, koncertai, teminiai vakarai, susitikimai, paskaitos, konferencijos, koncertai, edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui; vykdomi įvairūs kultūriniai, edukaciniai projektai.

Organizuojama meno kolektyvų veikla – centre buriasi vaikų ir merginų vokaliniai ansambliai, vokalinis moterų ansamblis „Neringa“ , liaudiška kaimo kapela „Kuršininkai“, folkloro ansamblis “Aušrinė“, etnografinė kapela, moterų ansamblis “Mija”, linijinių šokių grupė “Vėjų rožė”, humoro grupė „Linksmakočiai“.
Centre nuolat veikia istorinė ekspozicija, skirta iškiliai šio krašto asmenybei – Martynui Liudvikui Rėzai ir Juodkrantės istorijai. Ekspozicijoje informacija pateikiama lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.

Liudviko Rėzos kultūros centro patalpos:
• dvi parodų salės (iki 50 žmonių), tinkančios teminiams vakarams, kameriniams koncertams, užsiėmimams, paskaitoms, konferencijoms ir kt., - L. Rėzos g. 8;
• koncertų salė (iki 200 žmonių) - L. Rėzos g. 54;
• lauko estrada (iki 600 žmonių) – L. Rėzos g. 54.

Žemiau susipažinkite su veiklos dokumentais.