Žurnalai

Informacija apie LIUDVIKO RĖZOS KUTŪROS CENTRĄ

Kairėje pusėje meniu pasirinkite Jus dominančią sritį.Liudviko Rėzos kultūros centro veiklos akimirkos 

Skelbiamas atviras konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbiamas atviras konkursas Liudviko Rėzos kultūros centro Savivaldybės biudžetinė įstaiga, L. Rėzos g. 8, Neringa, kodas 188211813 Vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti.

Prašome susipažinti prisegtuke.

Laisvos darbo vietos

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra
Liudviko Rėzos kultūros centro organizacinė struktūra

Sveikinimas

Kalėdinis sveikinimas.jpg

Mokslininkų globojamas kultūros centras Juodkrantėje vystys mokslą ir puoselės kultūrinį Mažosios Lietuvos paveldą

Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo veiklos nuostatai

Mokslininkų globojamas kultūros centras Juodkrantėje vystys mokslą ir puoselės kultūrinį Mažosios Lietuvos paveldą
Raimonda Ravaitytė-Meyer

Metus veikiantis Liudviko Rėzos kultūros centras Juodkrantėje įsteigė mokslininkų kuratoriumą, pasiryžusį naujai pažvelgti į Martyną Liudviką Rėzą ir jo epochą.

Mieli Mokytojai

page0001.jpg

2015-09-26 Pasaulinė turizmo diena

Ekspozicijos nuotr.jpg

10.00 – 18.00 val.
Kviečiame visus atvirų durų dieną aplankyti L. Rėzos kultūros centro istorinę ekspoziciją bei parodų salę (L.Rėzos g. 8, Juodkrantė, Neringa).

L. Rėzos kultūros centre nuolat veikia istorinė ekspozicija, skirta iškiliai šio krašto asmenybei – Martynui Liudvikui Rėzai ir Juodkrantės istorijai. Čia sužinosite, kad Juodkrantė jau XIX a. garsėjo kaip kurortas bei galėsite aplankyti fotografo Vilmanto Dambrausko ir skulptoriaus Kazio Bimbos darbų parodą „Dvi dienos“. Jūsų laukia ir fotografijų paroda "Neringos žvejų istorijos".

Kvietimas teikti paraiškas Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti

DSCN1279.JPG

Neringos savivaldybė kviečia teikti paraiškas Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti. Paraiškas galima teikti iki 2015 m. spalio 23 d.

XIX amžiaus pradžios tautosakininko, poeto, kultūros veikėjo Martyno Liudviko Rėzos vardo premija siekiama vertinti Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą, puoselėjančią etninę kultūrą ir kultūros paveldą, taip pat šiam kraštui reikšmingus pasiekimus literatūros, liaudies meno, klasikinių bei šiuolaikinių menų sklaidos srityse bei iniciatyvas, populiarinančias Kuršių neriją ir prisidedančias prie turizmo plėtros regione.

Premija gali būti skiriama Neringos savivaldybėje, Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems fiziniams asmenims, meno kolektyvams, studijoms, būreliams, klubams, nevyriausybinėms organizacijoms, asociacijoms, kitoms visuomeninėms kūrėjus vienijančioms institucijoms.

Pretendentus turi teisę siūlyti Neringos savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigos, Lietuvos aukštosios mokyklos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kitos visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.

Pretendentus siūlančios organizacijos, kartu su laisvos formos pretendento siūlymu, pristato šiuos dokumentus:
1. pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymas;
2. rekomendacija (kultūros ir švietimo įstaigų, aukštųjų mokyklų, asociacijų, visuomeninių organizacijų ir pan.);
3. kita premijai gauti reikšminga medžiaga.

Pretendentų Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti paraiškas reikia pristatyti į Neringos savivaldybės administraciją, siųsti paštu adresu: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, 93121 Neringa arba el. paštu: meras@neringa.lt

Paraiškos priimamos iki 2015 m. spalio 23 d. (įskaitytinai).

Premija kasmet įteikiama sausio pradžioje, minint Liudviko Rėzos gimimo metines.
Premijos skyrimo tvarkos aprašą rasite savivaldybės interneto tinklalapyje www.neringa.lt, skyrelyje KULTURA>>>>

Skelbimas: Liudviko Rėzos kultūros centrui reikalingas (-a) kultūrinės veiklos vadybininkas (-ė)

Darbo pobūdis: kultūros centro veiklos planavimas ir organizavimas, renginių, parodų, seminarų, konferencijų organizavimas, projektų rengimas ir įgyvendinimas, renginių reklamos organizavimas, kultūros produktų gamyba ir platinimas, edukacinės veiklos bendruomenėje plėtra, tinklapio priežiūra.

Reikalavimai pretendentams: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; išmanyti kultūrinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, darbo teisės pagrindus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių pagrindus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą; būti komunikabiliu, iniciatyviu, atsakingu, kūrybingu; turėti projektų rengimo įgūdžių, gebėti vadovauti ir dirbti komandose, turėti renginių organizavimo ir vedimo įgūdžių; gebėti rengti informacinius straipsnius ir kurti reklamos kampanijas, turėti derybų vedimo įgūdžių; mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius; mokėti užsienio kalbą.

Pretendentai turi pateikti:
1. gyvenimo aprašymą
2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą liudijančius dokumentus ir jų kopijas;

Dokumentai priimami iki 2015 m. rugsėjo 25 d. įskaitytinai el. p. direktorius@lrezoskc.lt arba L. Rėzos g. 8, Juodkrantė, Neringa.
Išsamią informaciją teikia Liudviko Rėzos kultūros centro direktorė Sonata Vaitonienė tel. 8 469 53228 arba 8 620 10135

Surinktas turinys