Neringos savivaldybės biudžetinė įstaiga
L. Rėzos g. 8 B, 93101 Neringa
Įstaigos kodas 188211813
Tel. +370 469 53448
El. p. kultura@lrezoskc.lt
Internete www.lrezoskc.lt

Prancūzų muzikos koncertas "Laikas pasvajoti" . Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre "Agila"

kovo_31__koncerto_maketas.jpg

Š. m. kovo 31 d. (šeštadienį) 18.00 val.
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre "Agila"
Taikosg. 4, Neringa

Prancūzų muzikos koncertas

"Laikas pasvajoti"

Atlikėjai:

KRISTINA ZMAILAITĖ
EDMUNDAS SEILIUS
ir
ČIURLIONIO KVARTETAS

Programoje bus atliekami Henry Duparc, Jules Massenet, Maurice Ravel ir kitų kompozitorių kūriniai

Privačių miškų savininkų dėmesiui!

LR aplinkos ministerija kartu su Šiaulių universiteto vadybos inovacijų centru privačių miškų savininkų miškų valdose teikia nemokamas individualias konsultacijas konkrečios miško valdos ES paramos, tvarkymo, priežiūros, atkūrimo, apsaugos ir naudojimo klausimais.

Kaliningrado miesto ŠVENTOS ŠEIMOS PARAPIJOS JAUNIMO CHORAS

kaliningrado choras 2012.jpg

2012 m. kovo 25 d. Liudviko Rezos kultūros centro kvietimu Juodkrantėje lankėsi Kalininingrado miesto Šventos Šeimos parapijos jaunimo choras, vadovaujamas Svetlanos Ryžkovos. Šios kelionės idėja - bendradarbiavimo sutartis tarp Kaliningrado miesto Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugijos, vadovaujamos Valdo Ryžkovo, ir Liudviko Rėzos kultūros centro, vadovaujamo direktorės Natalijos Lisovskienės. Svečiai atvežė vertingą dovaną - Karaliaučiaus universiteto studentų ir dėstytojų ženkliuką- kopiją, kurį 1804 m. nešiojo studentai ir dėstytojai. Manoma, kad tokį ženkliuką nešiojo Liudvikas Rėza.
Minėtas choras turi savo koncertinių kelionių istoriją. Kaliningrado miesto ir srities bažnyčiose vyksta koncertai mišių metu. 2009 metais teko du kartus koncertuoti Kentštino mieste Lenkijoje su koncertine programa "Trijų tautų chorai", dalyvavo svečiai ir iš Vokietijos, ir iš Lietuvos. Tais pačiais metais koncertavo Fridrichrod, Erfurd, Lainefeld miestuose Vokietijoje.
Lietuvoje choras koncertuoja ir gieda jau ne pirmą kartą. 2008 metais rugsėjo mėnesį buvo pakviestas į šv. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų.
Kovo 25 d. (sekmadienį) 14 val. Kalininingrado miesto Šventos Šeimos parapijos jaunimo choras koncertavo Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje po mišių. Skambėjo lietuviškos, lotyniškos, rusiškos giesmės, kurias lydėjo fortepijono, saksofono, vargonų ir smuiko akordai. Skaitymais iš Šv.Rašto palydėjo draugijos narė Laima Mešriakova. Susiliejusi žodžio ir melodijų harmonija atskriejo iki klausytojų širdies, nuskaidrindama velykinio laukimo nuotaika.

Daugiau renginio akimirkų http://www.lrezoskc.lt/image/tid/84

Angelė Skarienė,
kultūrinės veiklos vadybininkė

Šventiniai koncertai Liudviko Rėzos kultūros centro koncertų salėje

Liudviko Rėzos kultūros centras iškilmingai minėjo Kovo 11-ąją – Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Koncertų salėje vyko šventiniai renginiai. Žiūrovai kovo 10 d. 17 val. turėjo galimybę gėrėtis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistų Reginos Šilinskaitės (sopranas) ir Vytauto Bakulos (bosas) pasirodymais, akomponavo koncertmeisterė Eleonora Taškinaitė. Koncertą dovanojo Neringos savivaldybė. Neringos bendruomenę su iškilia švente sveikino Neringos savivaldybės meras Antanas Vinkus. Šventinio renginio metu meras Antanas Vinkus padėkojo Juodkrantės seniūnei Angelinai Stakauskienei už ilgametį darbą ir įteikė padėkos raštą. Koncerto programoje skambėjo populiarūs lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, kurie suteikė romantiškas nuotaikas, todėl klausytojai galėjo jaustis jaukiai ir pakiliai.

Akvarelių paroda " Spalvų muzika"

gecevicius SPALVU MUZIKA 2012-03-14.jpg

-------------------

2012 m. kovo 20 d. 17 val. Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje vyko daililininko Juozo Gecevičiaus parodos „Spalvų muzika“ atidarymas. Nublankusiame pavasario peizaže spalvingos akvarelės nudažė aplinką šviesiomis spalvomis, kurių kiekvieno siela pasiilgo po užtrukusios žiemos. Dailininkas pasidalino prisiminimais, kurie mus nukėlė į dienas, kuomet Juodkrantėje vykdavo akvarelininkų „Plekšnės“ klubo plenerai. Po to gimdavo nauji akvarelių paveikslai. Vieną iš jų - „Juodkrantė Prano laikais“ - dovanojo Liudviko Rėzos kultūros centrui. Pranas – dailininko vaikystės ir mokyklos suolo draugas – Pranas Buzas, kuris ilgus metus gyveno ir dirbo Juodkrantėje, šiuo metu palaidotas Juodkrantės kapinėse.
Juozas Gecevičius gimė 1930 m. Marijampolės aps., Krosnos vlsč., Vytautiškių kaime. Dailininko žodžiais, vaikystė ir jaunystė prabėgo šalia ošiančio Kalniškės miško, Žaliosios girios mėlynės ir Palių spanguolynų. 1945 m. gegužės 16 d. Kalniškės miške nuaidėjo šūvių papliūpos. Tose vietose tai buvo pirmas didelis partizanų susirėmimas su NKVD kariuomene. Po tokio įvykio sunku gyventi kaip gyvenus: 1947 m. Gecevičius tapo Šarūno rinktinės Varmo grupės ryšininku. Gimtasis miškas, traukęs jį gaju žemišku grožiu, gilių tankmių rimtimi ir pavasariais pražystančiomis laukymėmis, virto sunkaus ir pavojingo istorinio vyksmo dalyviu.
Pasirinkęs keramikos specialybę, 1962 m. baigė Vilniuje Lietuvos valstybinį dailės institutą. Kaip ir daugelis kitų keramikų, savarankišką darbą pradėjo nuo vazų kūrimo. Kiek įsibėgėjęs ėmė linkti į dekoratyvines kompozicijas. Be to, jį labai traukė akvarelė.
Metų metus kaupti įgūdžiai įveikė akvarelės technikos kaprizus. Tapytojui svarbu spalvinis koloritas, spalvų harmonijos estetika. Nors mėgstami motyvai kartojasi, paveiksluose jie įgauna vis kitokių niuansų.

Su tarptautine moters diena

su kovo 8 .jpg

2012-03-10 Koncertas

plakatas - sumazintas.jpg

Kviečiame Neringos gyventojus į susitikmą

2012 m. kovo 5 d. (pirmadienį) 17.00 val.

Kviečiame į susitikimą dėl Neringos bendruomenės forumo valdybos galutinio suformavimo.

Poezijos popietė "Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu"

2012-03-01 J. Marcinkeviciaus poezijos popiete.jpg

Kovo 1 d. Liudviko Rėzos kultūros centre 16 val. vyko poezijos i muzikos popietė "Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu". Justino Marcinkevičiaus poeziją skaitė Klaipėdos dramos teatro aktorė Nijolė Sabulytė.
Kovo 1 d. pasirinkta neatsitiktinai - tarsi stabtelėjimas tarp vasario 16 d., poeto išėjimo Amžinybėn dienos, ir kovo 10 d. - gimtadienio dienos. Susirinkusieji atėjo nusilenkti Didžiam poetui, paklausyti lyriškų žodžių skambėjimo. Justinas Marcinkevičius yra visų! Visos Lietuvos! Lyg švyturys visada traukė mūsų žvilgsnius ir širdis. Lys ąžuolas stovėjo tautos priešakyje - kovoje už Kalbą, Kultūrą, už Laisvę. Meilė Lietuvai! Per eilėraščius smelkėsi į mūsų sąmonę, per Mindaugą, Mažvydą, Daukantą. Per dainas, virtusias kasdiene duona,- tiek liūdesio, tiek džiaugsmo valandomis.
Vakarą muzikos akordais praturtino Liudviko Rėzos kultūros centro meno vadovė Dana Tregub, jai talkino jaunosios dainininkės Aistė Tupikaitė ir Lukrecija Kauneckytė.
Poeto išaugintais Lietuvos epitetais - laukas, pieva, kelias, upė - juodkrantiškiai išsiskirstė iki naujų susitikimų.

Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu.
Aš tai neisiu, aš tai niekur neisiu -
Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis:
Ir toksai net neišreiškiamas pilnumas,
Ir lengvumas, mėlynas kaip dūmas,
Ir toli, labai toli girdėtis.
Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis.

Just.Marcinkevičius

Daugiau renginio akimirkų - http://www.lrezoskc.lt/image/tid/80.

Angelė Skarienė
kultūrinės veiklos vadybininkė

Surinktas turinys