ĮTEIKTA IV-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA IR RĖZOS 237 - TŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU DR. ARVYDUI JUOZAIČIUI

rsz_img_1595.jpg

2013 m. sausio 11 d. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo paminėtos Martyno Liudviko Rėzos 237-osios gimimo metinės. Minėjimo metu buvo įteikta ketvirtoji Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija.

Neringos savivaldybės tarybos sprendimu, pritarus Liudviko Rėzos kultūros centro tarybai, ji skirta žymiam kultūros ir visuomenės veikėjui, filosofui, humanitarinių mokslų daktarui Arvydui Juozaičiui.

„Neringoje žmonės ne vieną dešimtmetį siekė įprasminti Kuršių nerijoje gimusio L. Rėzos vardą. Tai atspindi 1975 metais Eduardo Jonušo iš medžio sukurtas paminklas žymiam prūsų lietuvių visuomenės veikėjui atminti, atsiradęs laikotarpiu kai apie tokias istorines asmenybes kaip L. Rėza nebuvo plačiai kalbama. Šia premija taip pat siekiame puoselėti Kuršių nerijos kultūrinį paveldą, skatinti L. Rėzos idėjų ir darbų tęstinumą“, - apie L. Rėzos vardo įprasminimo svarbą kalba Neringos savivaldybės meras Antanas Vinkus.
Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija skiriama nuo 2009 metų už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą puoselėjant etninę kultūrą ir kultūros paveldą. Taip pat už šiam kraštui reikšmingus pasiekimus literatūros, liaudies meno, klasikinių bei šiuolaikinių menų sklaidos srityse bei iniciatyvas, populiarinančias Kuršių neriją ir prisidedančias prie turizmo plėtros regione.
Dr. A. Juozaičiui premija skirta įvertinant jo pastangas puoselėti lituanistinės kultūros tradiciją, aktualią šių dienų Neringoje, Klaipėdoje ir Kaliningrado srityje. Arvydas Juozaitis buvo pirmojo Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo narys, nuosekliai rūpinosi Liudviko Rėzos vardo įamžinimu dirbdamas kultūros atašė Kaliningrade (2004-2009 m.).

Renginio akimirkos http://www.lrezoskc.lt/image/tid/151?page=5