Laisvos darbo vietos

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra
Liudviko Rėzos kultūros centro organizacinė struktūra