Užgavėnės. Žiema, žiema, bėk iš kiemo. Jei nebėgsi, išvarysim su botagais išbaidysim...

Užgavėnės

Užgavėnės – paskutinė mėsėdžio diena, žiemos palydų , žiemos išvarymo, daugelio dar vadinama vaisingumo žadinimo, skalsos ir gausumo skatinimo šventė. Ji buvo žinoma net ir pagonybės laikais. Seniau j i vadinta RAGUČIO švente.
Juodkrantėje Raganų kalnas tiesiogiai susiję su senovės lietuvių mitologinėmis būtybėmis, tad.........
Kviečiame visus Kaukus, Ragius, Aitvarus, Laumes, Žalčius, Girinius, Austėjas, Žilvinus, Dalias, Laimas, Jundas, Vaidevučius, Aušrines, Dundulius, Senolius, Alkas, Žynius ir Numėjas aikštėje prie L. Rėzos paminklo skerelio, kur ant karštos ugnies sudeginsime „MORĘ“ , kuri iškeliaus į dausas.

2010 m. kovo 8 dieną 16.00 val.
Kviečiame visus, mažus ir didelius prie Užgavėnių laužo aikštėje prie L. Rėzos paminklo.
PROGRAMOJE:
- Lašininio ir Kanapinio varžytuvės.
- Laužo užkūrimas „Morės „ sudeginimas , Užgavėnių dainos ir šokiai.
- Smagios estafetės, viktorinos ir varžybos. Suneštinis „Užgavėnių stalas“, dešrų – kepimui, lašinių – spirginimui (ir iešmų) . Vaišinsime karšta arbata ir blynais .
L iudviko Rėzos kultūros centro organizatoriai.