Šventinis Martyno Liudviko Rėzos 237-ųjų gimimo metinių minėjimas ir iškilmingas Ketvirtosios premijos teikimas

2013 Liudviko Rėzos vardo premijai plakatas3.jpg

Šių metų sausio 11 dieną (penktadienį) Juodkrantėje vyko ypatingos iškilmės. Paminėtos Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjo, tautosakininko, poeto, kuršininko, prūsų lietuvių visuomenės veikėjo, teologo, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Martyno Liudviko Rėzos 237-osios gimimo metinės. Šis garbus mūsų krašo didžiavyris – vienas ryškiausių XIX a. pradžios lietuvininkų (Mažosios Lietuvos) kultūros asmenybių. Jis apibendrino lietuvininkų kultūros pasiekimus iki XIX a. ir padėjo pagrindus XIX a. lietuvių kultūrai. Tai buvo savotiškas tiltas, sujungęs lietuvininkų ir lietuvių, lietuvių ir Europos, daugiausia vokiečių, kultūros pasiekimus.
Liudvikas Rėza gimė 1776 m. sausio 9 d. Karvaičių kaime, Kuršių nerijoje. Mirus tėvui vaikystės takais išpėdino į platųjį pasaulį. Kopų smėlis užpustė gimtinę. Likimas lėmė toliau gyventi Prūsijos krašte. Karaliaučiaus universitete mokėsi, dirbo, vystė lituanistinę ir kūrybinę veiklą, čia 1840 metais atgulė ir amžino poilsio.
Žymaus kraštiečio gimtadienio minėjimas kasmet vyksta jau keletą dešimtmečių, o šiais metais šventė prasidėjo prie Liudviko Rėzos paminklo Juodkrantėje. Atvyko daug garbingų svečių. Iš Neringos savivaldybės: vicemeras Vigantas Giedraitis, švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto reikalų komiteto pirmininkas Česlovas Stonys, Tarybos narys Dovydas Mikelis, Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo nariai: Lietuvos respublikos Kultūros atašė Kaliningrade Romanas Senapėdis, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Liucija Citavičiūtė, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė dr. Silva Pocytė, filosofas, humanitarinių mokslų daktaras Arvydas Juozaitis, svečiai iš Kaliningrado : Liudviko Rėzos vardo lietuvių kultūros draugijos pirmininkas Valdas Ryžkovas, kraštotyrininkų klubo narys Borisas Adamovas, Rusijos rašytojų sąjungos Kaliningrado regioninės organizacijos srities pirmininkas Borisas Bartfeldas, Klaipėdos dramos teatro direktorius Gediminas Pranckūnas, liuteronų evangelikų kunigas Jonas Liorančas, žymūs kultūros ir visuomenės žmonės, jūrų kadetų mokyklos mokytojai, mokiniai, juodkrantiškiai. Įamžinimo vietą jūrų kadetų mokyklos mokiniai apjuosė vainiku kaip atminimo ir pagarbos ženklu, skaitė Liudviko Rėzos eiles. Sveikinimo žodį tarė ir mūsų kraštiečio atminimą pagerbė gėlėmis vicemeras Vigantas Giedraitis, dr. Arvydas Juozaitis, Borisas Bartfeldas, dr. Silvija Pocytė, Gediminas Pranckūnas.
Neringos savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio mėn. 13 d. sprendimu IV-oji Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija skirta žymiam kultūros ir visuomenės veikėjui, kilnaus sportinio elgesio komiteto prezidentui, filosofui, humanitarinių mokslų daktarui Arvydui Juozaičiui, įvertinant jo pastangas puoselėti lituanistinės kultūros tradiciją, aktualią šių dienų Neringoje, Klaipėdoje ir Kaliningrado srityje, įtaigią regiono istorijos ir kultūros interpretaciją kūrinyje „Karalių miestas be karalių“. Dr. Arvydas Juozaitis buvo pirmojo Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo narys, labai pritaręs tokio susibūrimo idėjai, aktualizuojančiai Liudviko Rėzos reikšmę regiono (Mažosios Lietuvos) kultūros paveldui.
Dr. Arvydas Juozaitis, dirbdamas kultūros atašė Kaliningrade (2004-2009), nuosekliai rūpinosi Liudviko Rėzos vardo įamžinimu, 2005 metais pastatant jo atminimui skirtą paminklą ir atminimo ženklą amžino poilsio vietoje Kaliningrado mieste. Arvydas Juozaitis Neringoje dalyvavo ne viename kultūriniame renginyje, skirtame kultūros paveldo puoselėjimui L.Rėzos tėviškėje plačiąja prasme ir kultūrinių ryšių su Kaliningrado sritimi stiprinimui.
Sausio 11 dieną iškilminga IV-osios Liudviko Rėzos kultūros ir meno premijos teikimo šventinė ceremonija vyko Juodkrantės Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, kur dalyvavo garbūs svečiai: Neringos savivaldybės meras Antanas Vinkus, vicemeras Vigantas Giedraitis, švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas Česlovas Stonys, Tarybos nariai - Dovydas Mikelis, Arūnas Burkšas, kuratoriumo nariai - pirmininkė dr. Nijolė Strakauskaitė, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Lietuvių kalbos instituto direktorė doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Liucija Citavičiūtė, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė dr. Silvija Pocytė, dailininkas Romanas Borisovas. Sulaukėme nemažo būrio svečių iš Kaliningrado: Lietuvos respublikos Kultūros atašė Romanas Senapėdis, Liudviko Rėzos vardo lietuvių kultūros draugijos pirmininkas Valdas Ryžkovas, kraštotyrininkų klubo narys Borisas Adamovas, Rusijos rašytojų sąjungos Kaliningrado regioninės organizacijos srities pirmininkas Borisas Bartfeldas. Dalyvavo Lietuvos kultūros ir visuomenės žmonės, neringiškiai.
Nominantas sulaukė daug gražių vertinimų ir sveikinimų. Doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, pristatydama Arvydą Juozaitį, kalbėjo apie jo veiklą Karaliaučiuje. Jis rengdavo konferencijas, seminarus, dalindavo knygas prie Liudviko Rėzos paminklo, vykdė lituanistikos dėstymo atnaujinimą universitete (lietuvių kalba universitete dėstoma jau aštuoneri metai). Ir tai jau yra nuopelnas premijai. Neringos savivaldybės meras Antanas Vinkus, įteikdamas IV-ąją Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premiją dr. Arvydui Juozaičiui iškilmingai sveikino, pabrėždamas jo pulsuojančią meilę žmogui, Tėvynei, didžiavyriams. Liudviko Rėzos kultūros centro direktorė Natalija Lisovskienė, dėkodama už bendradarbiavimą ir nuoširdžiai sveikindama nominantą kartu su kuratoriumo nariais, įteikė padėką už reikšmingą, aktyvų darbą dalyvaujant kuratoriumo veikloje, nuoseklų rūpinimąsi Liudviko Rėzos vardo įamžinimu. Išskirtinės šventės proga šiltus sveikinimus skyrė liuteronų evangelikų kunigas Jonas Liorančas, neringiškiai bei mieli svečiai ir iš Lietuvos, ir iš Rusijos federacijos.
Šventėje buvo ir staigmenų. Muzikiniu kūriniu – lūpinės armonikėlės melodija – nominantą pasveikino klaipėdietis dailininkas Edvardas Malinauskas.
Iškilmingo apdovanojimo metu dainavo ir nominantą sveikino Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis „Aušrinė“ (vadovė Ramunė Pečiukonytė) ir Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro “Agila” folkloro ansamblis „Giedružė“ (vadovė Audronė Buržinskienė).
Anot Vydūno, „bet kas tikrai geidžia pažinti tėvynę, turi keliauti per ją ir stabtelėti ten, kur miela akiai“.
Iškilminga šventė baigėsi , sušildžiusi einančiuosius su Liudviko Rėzos šviesa.

Akimirkos iš M. L. Rėzos 237-ųjų metinių minėjimo ir Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos - - http://www.lrezoskc.lt/image/tid/151 ir

reportažas LRT PANORAMOJE (ties 30 min.) - http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/32017