Kauno 1-os muzikos mokyklos mokinių koncertas

Kauno 1-os muzikos mokyklos mokinių koncertas

Kauno 1-os muzikos mokyklos mokinių koncertas

Š.m. balandžio 8 dieną 17.00 val.

Balandžio 10 d. (sekmadienį)
po mišių.

Kviečiame dalyvauti.

LRKC.