Juodkrantė – žvejų kaimas ir kurortas XX amžiaus pradžioje

Juodkrantė – žvejų kaimas ir kurortas
XX amžiaus pradžioje.
Iš Elisabeth Kluwe fotoarchyvo

Schwarzort – ein Fischerdorf und Kurort
am Anfang des 20. Jahrhunderts
Aus dem Fotoarchiv von Elisabeth Kluwe

Parodoje eksponuojamos 2008 m. vasarą dovanoto buvusios Juodkrantės gyventojos ponios Elisabeth Kluwe (1920 – 2005) sukaupto dokumentinio archyvo senųjų Juodkrantės atvirukų bei fotografijų kopijos.

Maloniai kviečiame apsilankyti ir susipažinti.
Wir laden Sie ein diese Exposition zu besuchen und kennen zulernen.

Parodos rengėjai:
KU BRIAI doc. dr. N.Strakauskaitė, Liudviko Rėzos kultūros centras
2009-2010