2020-02-13 Angelės ir Vytauto Raukčių kūrybos paroda "Šaktarpis"

02/13/2020 17:30
03/16/2020 10:38
A._V._Raukciu_paroda_111_40.jpg

Vasario 13 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. atidaroma tautodailininkų Angelės ir Vytauto Raukčių (Šilutė) kūrybos paroda "Šaktarpis", skirta veiklos 45-mečiui Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje (L. Rėzos g. 8 B, Juodkrantė). Paroda veiks iki kovo 25 d.
Projektas „Kails“: Prūsų (Mažosios) Lietuvos kultūra ir istorija" II dalis iš dalies įgyvendinamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis.

Angelė ir Vytautas Raukčiai jau keturiasdešimt penkerius metus yra neišskiriami kūrybiniame procese, parodose, mugėse ir šventėse. Jie viską daro kartu: Vytautas meistrauja skrynias, tekina medinius margučius, Angelė juos dažo, margina įvairiausiais raštais. Abu drožia angelus ir žaislus, kuria miniatiūrines skulptūrėles; Angelė dar rašo noveles, Vytautas tapo paveikslus, tekina dubenis, vazas, kuria sietynus, drožia kryžius. Jų margučiai, kraičio skrynios ir medžio dirbiniai yra atpažįstami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Jų sodyboje Šilutės rajono Balčių kaime įkurtas muziejus „Buities ir margučių palėpė“ yra žinomas kaip pirma asmeninė margučių ekspozicija Lietuvoje.

Angelė Šiupienytė-Rauktienė gimė 1953 metais liepos 1 dieną Prienų rajone, Veiverių miestelyje netoli Kauno. 1974 metais Kauno technologijos technikume (dabar – Kauno kolegija) gavusi audinių marginimo ir apdailos specialistės diplomą pradėjo dirbti dailininke-apipavidalintoja Šilutės melioracijos ir statybos montavimo valdyboje.

Vytautas Rauktys gimė 1953 metais kovo 4 dieną Šilutės rajono Paurų kaime. 1970 metais Klaipėdos 18-ąją proftechninėje mokykloje gavęs meninio gintaro apdirbimo specialisto diplomą pradėjo dirbti meno gaminių įmonėje „Ūla“ Druskininkuose, po tarnybos kariuomenėje dirbo medžio drožėju liaudies kūrybos gaminių įmonėje „Minija“. 1974 metais įsidarbino Šilutės melioracijos ir statybos montavimo valdyboje, kur jau dirbo jo būsima žmona.

Juodu suvedė bendras darbas, požiūris į gyvenimą ir meniška prigimtis. 1976 metais Angelė ir Vytautas Raukčiai susituokė. Nuo 1995 metų abu yra laisvi menininkai ir užsiima taikomąja tautodaile. Abu dalyvauja edukacinėje ir visuomeninėje veikloje, rengia asmenines ir dalyvauja grupinėse parodose, dažnai tampa jų prizininkais ir laimėtojais. Įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje kiekvienais metais praleidžia 50-60 dienų per metus; per keturiasdešimtpenkerius bendrus kūrybinius metus yra surengę 20 autorinių parodų.
Angelė ir Vytautas Raukčiai gyvena Šilutėje. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariai. Abu įvertinti meno kūrėjo statusu. A. Rauktienė dekoruoja skrynias, margina margučius. V. Rauktys drožia medžio skulptūras, indus, kitus namų apyvokos daiktus, kraičio skrynias. Raukčiai yra aktyvūs respublikinių, Klaipėdos krašto parodų dalyviai. Žemės ūkio ministerijos konkurso 2006 m. laureatai. Šilutės r. konkurso „Sidabrinė nendrė 2007“ laureatai, 2012 m.„Aukso vainiko“ laureatai. Privataus muziejaus „Buities ir margučių palėpė“ Balčių k. įkūrėjai. Muziejuje sukaupta virš 2000 senosios buities reikmenų: indų, baldų, įrankių, rūbų, spaudinių, eksponuojama virš 1200 margučių.

Renginys gali būti fotografuojamas, filmuojamas, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.