Įgyvendinant „Erasmus+“ 1 programą aplankyta ir patirties pasisemta Estijos respublikoje

ESTIJA ERASMUS+spalis.jpg

Stebint Estijos kolegų veiklą
Šių metų spalio mėn. 3 – 5 dienomis Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro direktorė Sonata Vaitonienė, renginių organizatorė Aušra Mikelienė ir kultūrinių renginių vadybininkas Arūnas Balna, vykdydami programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projekto Nr. 2019-1-LT01-KA104-060284 „Liudviko Rėzos kultūros centro edukacinės ir projektinės veiklos tobulinimas“ įgyvendinimą, lankėsi Estijos respublikoje.
Viljandi mieste, apsilankėme Estijos liaudies kultūros centre bei Viljandi Estijos tradicinės muzikos centre, kur susipažinome su šių įstaigų veikla, darbo organizavimu, struktūra, stebėjome pasiruošimą renginiams ir pačius renginius. Lankydamiesi Estijos liaudies kultūros centre, kuris veikia ne šalies sostinėje, o Estijos viduryje, Viljandžio mieste, buvome supažindinti su mokymo skyriumi, mums buvo pristatyta nematerialaus paveldo departamento veikla bei centro vykdomos programos. Šis centas organizuoja kursus įvairioms tikslinėms grupėms: Estijos savivaldybių kultūros darbuotojams, muziejininkams, tautinių šokių vadovams, švietimo įstaigų būrelių vadovams, mėgėjų teatro dalyviams, tautinių kostiumų gamintojams, vaikų darželių darbuotojams, pasakojamosios tautosakos gaivintojams, apskričių švietimo vadovams, savo patirtį pristato užsienio kolegoms ir t.t. Tikrai malonų įspūdį paliko konkrečių programų pristatymas, sustyguota organizacinė struktūra, vadyba, problemų sprendimo būdai, netradicinis požiūris ieškant tinkamų sprendimų bei užsidegimas saugant ir vystant šiandienos sąlygomis šalies tautinį paveldą. Nedidelė, dalykiška ir betarpiška kolegų komanda neslėpė problemų ir džiaugėsi tuo kas pasiekta.
Kita viešnagės diena prabėgo nuodugniai susipažįstant su įspūdingoje vietoje, senosios tvirtovės teritorijos viename gynybinių šlaitų, Viljandi įsikūrusiu Estijos tradicinės muzikos centru.
Šis vienas naujausių šalyje centrų yra nevyriausybinė, atvira ir novatoriška organizacija, organizuojanti ir remianti mėgėjų meną tradicinės muzikos srityje visose Estijos regionuose. Veikla vystoma Tartu universiteto parengtos Viljandi kultūros akademijos Tradicinės muzikos katedros Tradicinės muzikos skyriaus mokymo programos pagrindu ir pritaikyta visiems Estijos etnografiniams regionams.
Šioje ypač modernioje įstaigoje turėjome puikią progą susipažinti su jos įvairiapuse veikla, centro įrangos galimybėmis, turimų įspūdingų išorės ir vidaus erdvių panaudojimu. Centro atstovės, vedžiodamos po centrą, nuosekliai pristatė čia vykdomą veiklą ir programas. Vėliau dalyvavome ir stebėjome edukacijas ir praktinius užsiėmimus pačiame centre, kur nustebino gausus jaunimo dalyvavimas netradiciškame mokymo procese. Matėme visą pasiruošimo eigą dideliam renginiui - Estijos folkloro muzikos premijų įteikimo įvairiose tradicinės muzikos nominacijose ceremonijai; vėliau stebėjome šias iškilmes, kurias keletą valandų transliavo Estijos valstybinė ir komercinės televizijos, o patį renginį lydėjo pasirodymai ne tik pagrindinėje, bet ir mažesnėse, kamerinėse centro erdvėse. Nustebino kasdienių renginių įvairovė, jų gausa bei estų jaunimo gyvas domėjimasis folkloro muzika.
Šis kultūros ir bendradarbiavimo projektas, leidęs stebėti estų kolegų darbą ir susipažinti su jų patirtimi, mums buvo vertingas. Manome, kad ne vieną pamatytą ar naujai kilusią idėją bandysime pritaikyti savo centro veikloje. Baltijos kaimynės dėmesys savo etninei kultūrai vertas pagarbos ir skatina puoselėti savo tautos kūrybos neišsemiamus šaltinius.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.