2018-07-05 Juodkrantiškių menininkų -Kristinos, Alberto ir Ulos Danilevičių -darbų paroda

07/05/2018 18:00
08/12/2018 12:00
Danilev paroda.jpg

Liepos 5 d. (ketvirtadienį) 18 val. juodkrantiškių menininkų -Kristinos, Alberto ir Ulos Danilevičių -darbų parodos atidarymas Liudviko Rėzos kultūros centre (L. Rėzos g. 8B, Juodkrantė)

Kristina Danilevičienė (g. 1958) – profesionali dailininkė Vilniaus dailės akademijoje studijavo
Meno istoriją (1978–1983), tačiau kūrybos kelią susiejo ne su teorinėmis meno įžvalgomis, o su vaizduojamuoju menu. Tokį posūkį lėmė ne tik aplinka, kurioje ji gyvena ir kuria, bet ir jautri meninė prigimtis.

Nuo 1994 m. su šeima įsikūrusi užburiančiame gamtos kampelyje, Neringoje, dailininkė savo
kūrybą organiškai susiejo su ją supančia nepakartojama gamta, kuri jai tapo įkvėpimo šaltiniu. K. Danilevičienė kuria kompozicijas iš organinių medžiagų (smėlio, augalų), kurios persmelktos pirmapradės gamtos energija ir ženklais. Natūra kaip atskaitos taškas, suteikia K. Danilevičienei neišsemiamų galimybių meninėms paieškoms. Kūrinių kompozicijos paremtos abstrakčių ženklų piktogramomis, kurių ištakos siejasi su archaine simbolika, o natūros medžiagos ir jų įvaizdžiai (smėlis, vanduo, augalai) bei gamtos stichijų ženklai (vėjas, šviesos ir šešėlio kaita) dailininkės darbuose įgyja pirmapradžio pasaulio atspindžių. Minimaliomis raiškos priemonėmis ji siekia išgryninti vaizdą, suteikti jam monumentalaus skambesio. Monochrominės spalvos, ritminės pauzės, nutylėjimai K. Danilevičienės kūrinius pripildo paslapties ir pirmapradei natūrai būdingo struktūros grynumo. Iš prigimties statiškus elementus, abstrakčias formas dailininkė pripildo subtiliomis emocijomis ir gyvybine energija. Gamtos įkvėptuose kūriniuose vyksta savotiška energijos kaita: natūra-žmogus-natūra.

Nors ir gyvendama bei kurdama toli nuo kultūrinių centrų, K. Danilevičienė aktyviai dalyvauja
parodose – ji surengė kelias personalines parodas, kartu su žinomais Lietuvos menininkais savo kūrinius pristato tarptautinėse ekspozicijose, kai kurios tarptautinės parodos konkursinės (pvz., 2013 m Huntenkunst meno mugė, Olandija; 2014 m. Oksfordo tarptautinė meno mugė, DidžiojiBritanija).
(Dr. Danutė Zovienė)

Kristina Danilevičienė (born 1958) is a professional artist from Lithuania. She studied the history of art (1978-1983), at the Vilnius Academy of Fine Arts, however, she did not link the creative path with theoretical insights, but chose the direction of the imaginative art. This turn was determined not only by the environment in which Kristina lives and creates, but also by the sensitive artistic nature.

In 1994 Kristina with her family moved to a fascinating corner of nature, Neringa. The artist organically linked her work with the unique nature surrounding her, which has become a source of inspiration.
K. Danilevičienė creates compositions of organic materials (sand, plants) that are embellished with primordial nature energy and signs. Nature, as a starting point, gives K. Danilevičienė incredible opportunities for artistic explorations. Compositions of her works are based on abstract sign icons, the origins of which relate to archaic symbolism. Natural materials and their images (sand, water, plants) as well as the signs of natural elements (wind, light and shadow change) in the works of the artist acquire the reflection of the primordial world. With minimal expression means, she seeks to purify the image, give it a monumental sound. Monochrome colors, the rhythmic pauses, the silences fill Kristina’s works with the secret and the primordial purity of the structure. The artist fills the naturally static elements and the abstract forms with subtle emotions and vital energy. These nature inspired works undergo a kind of energy exchange: nature-human-nature.

Even though living and working far from the cultural centers, K. Danilevičienė is actively involved
in various cultural events, she has organized several personal exhibitions, taken part at international exhibitions together with well-known Lithuanian artists, presented her works at a few international art competitions (for example, the 2013 Huntenkunst Art Fair, The Netherlands; 2014 Oxford International Art Fair, Great Britain). (Dr. Danutė Zovienė)

Kristina Danilevičienė, Albertas Danilevičius, Ula Gurgždienė
Gintaro įlanka 6-7, Juodkrantė, Neringa
Tel. +37061648668, el.p.: kriste.dan@gmail.com