ĮTEIKTA VIII-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA RĖZOS 241 - TŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU DOC. ROMANUI BORISOVUI

rsz_dsc_0573.jpg
rsz_dsc_0534.jpg

2017 m. Sausio 7 d. Kuršių Nerijoje prie paminklo čia gimusiam iškiliam lietuvių kultūros veikėjui, švietėjui, teologui Martynui Liudvikui Rėzai (1782-1840), pažymint jo gimtadienį pagerbtas ne tik šis šviesuolis, bet ir jo vardu pavadintos premijos laureatas dailininkas Romanas Borisovas. Neringos kurorto savivaldybės įsteigta Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija įvertinti dailininko ir pedagogo R. Borisovo nuopelnai saugant Kuršių nerijos ir Mažosios Lietuvos paveldą, šio regiono tradicijų tęstinumui reikšminga, aktyvi ir kūrybinga jo veiklą. Lietuvos pajūrį užgulę šalčiai neringiškiams nesutrukdė Juodkrantėje susirinkti prie paminklo L. Rėzai. Pažymėdami švietėjo gimtadienį kalbėtojai prisiminė vingiuotą jo kelią nuo Kuršių nerijos kopų iki Karaliaučiaus universiteto. Iš Kuršių nerijos kilusio Karaliaučiaus universiteto profesoriaus L. Rėzos premija skiriama kasmet Neringos savivaldybės tarybos sprendimu. Kandidatūras teikia Juodkrantėje įsikūrusio L. Rėzos kultūros centro kuratoriumas. Kuratoriumas vienbalsiai pritarė R. Borisovo kandidatūrai – taip neringiškiai įvertino šio menininko indėlį įprasminant, įamžinant ir populiarinant buvusių lietuviškųjų Rytprūsių bei Mažosios Lietuvos kultūros ir istorijos paveldą. Vilniuje gimusio ir augusio, bet dabar pajūryje gyvenančio akvarelininko R. Borisovo kūryba persmelkta šio regiono praeities ženklais – joje ryškėja Kuršių nerijos, Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto motyvai, senoji architektūra, kraštovaizdžiai. Per pastaruosius tris dešimtmečius R.Borisovas surengė apie 70 personalinių parodų ne tik Lietuvoje, bet ir prestižiniuose Europos šalių muziejuose bei meno galerijose. Juodkrantėje prie skulptoriaus Arūno Sakalausko sukurto paminklo L. Rėzai vykusios iškilmės persikėlė į šalia esančią šimtametę evangelikų ir liuteronų bažnyčią. Ten R. Borisovą sveikino kultūros darbuotojai, jo kolegos menininkai, bičiuliai. Neringos meras Darius Jasaitis premijos laureatui įteikė diplomą ir savivaldybės dovaną – žalvarinę plaketę su L. Rėzos atvaizdu. „R. Borisovo kūriniuose įamžintas paveldas – vertingas palikimas ateities kartoms. Jis aktyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje, padeda populiarinti į UNESCO pasaulio gamtos ir kultūros vertybių sąrašą įtrauktą Kuršių neriją“, – pažymėjo D. Jasaitis.

Gediminas Pilaitis http://kultura.lrytas.lt/daile/juodkranteje-prie-paminklo-liudvikui-reza...