Renginiai ir parodos

warning: Creating default object from empty value in /home/lrezoskc/public_html/modules/event/event.module on line 567.
Parinkite laikotarpį
Parinkite renginio tipą
Šeštadienis Rugsėjo 03, 2011
Trečiadienis Spalio 05, 2011
Renginio pradžia: 10/05/2011 13:50

Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje (L. Rėzos g. 8) pristatyta istorinė paroda „Juodkrantė – žvejų kaimas ir kurortas XX amžiaus pradžioje. Iš Elisabeth Kluwe fotoarchyvo“. Parodą parengė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Nijolė Strakauskaitė ir Liudviko Rėzos kultūros centras.

Ketvirtadienis Spalio 06, 2011
Renginio pradžia: 10/06/2011 10:16

JUODKRANTĖS GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Klaipėdos apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos specialistai šių metų spalio 27 d. 18 val. Liudviko Rėzos kultūros centro patalpose adresu L.Rėzos g. 8, Juodkrantės gyventojams praves seminarą civilinės saugos tema. Seminaro metu bus siekiama suteikti ir gilinti gyventojams reikiamas civilinės saugos žinias, tobulinti įgudžius ir gebėjimus pasirengti gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.
Kviečiame visus Juodkrantės gyventojus.

Neringos savivaldybės civilinės saugos specialistas

Sekmadienis Lapkričio 06, 2011
Renginio pradžia: 11/06/2011 11:18

1961 metų lapkričio 15 dieną išleistas LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo įsakas "Dėl Nidos, Preilos, Juodkrantės vasarviečių likvidavimo ir Neringos respublikinio pavaldumo miesto sudarymo". Šiuo teisės aktu suformuotas Neringos miestas, kuris sujungė penkias gyvenvietes – Alksnynę, Juodkrantę, Nidą, Pervalką ir Preilą. Administraciniu centru paskirta Nida.
Šiais metais Neringa švenčia 50-ties metų jubiliejų.

Ketvirtadienis Lapkričio 17, 2011
Renginio pradžia: 11/17/2011 17:00
Renginio pradžia: 11/17/2011 18:00

Lapkričio 17 diena (ketvirtadienį) 17 val.Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje

Atidaroma Grafiko Sauliau Ikamo Ekslibrių paroda
skirta Neringos miesto 50-mečiui "Dovana Miestui".

SAULIUS IKAMAS

Dailininkas, grafikas.
Gimė 1936 m. sausio 23 d. Biržuose (Panevėžio apskr.).
1967 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (grafiką).
Nuo 1967 m. dalyvauja dailės parodose. Dirba lakštinės grafikos srityje. Nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

LDM saugomi darbai: „Gegutė“ (1967), „Milžinų kapai“ III (1968), A. Barkausko ekslibrisas (1969).

Ketvirtadienis Gruodžio 01, 2011
Renginio pradžia: 12/01/2011 15:00

Fotografas Algimantas Kalvaitis

Gimiau Klaipėdos mieste 1957m. spalio 6 d. darbininkų šeimoje. 1975 m. baigiau buvusią 5 vid. mokyklą (dabar Vitės).

Antardienis Gruodžio 06, 2011
Renginio pradžia: 12/06/2011 18:00
Ketvirtadienis Gruodžio 08, 2011
Pirmadienis Gruodžio 19, 2011
Renginio pradžia: 12/19/2011 17:00
Penktadienis Sausio 13, 2012
Renginio pradžia: 01/13/2012 16:00

2012 m. sausio 13 dieną (penktadienį) Laisvės gynėjų diena.

1991-ųjų sausio 13-oji minima kaip Laisvės gynėjų diena. Tomis tragiškomis dienomis 14 žmonių žuvo, šimtai buvo sužeisti per sovietų okupacinės kariuomenės ir KGB mėginimą nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Per kraują ir netektis iškovojusiesiems Lietuvai nepriklausomybę paminėti sausio 13d. Vaižganto gimnazijoje buvo pravesta istorijos mokytojo E.Kantausko parengta radijo laida „Atmintis gyva, nes liudija‘‘.Laidoje buvo kalbama apie tai, kad mes, prisimindami 1991 metų sausio įvykius, suvoktume save kaip Lietuvos idėjos, dėl kurios buvo aukojamasi, neatsiejama dalimi, kad minėtume Sausio 13-osios įvykius taip, kad ši data taptų Lietuvos žmonių pasididžiavimo, tikėjimo ateitimi šaltiniu, žadintų optimizmą.

Buvo uždegtos žvakutės, simbolizuojančios pagarbą žuvusiems, apgintos laisvės šviesą, laisvės idėjų pergalę prieš brutalią jėgą, atmintį ir susikaupimą.

Penktadienis Sausio 20, 2012
Renginio pradžia: 01/20/2012 17:00

M. L. Rėzos užrašytų lietuvninkų liaudies dainų CD disko pristatymas vyks vasario 16 d. 12 val. Liudviko Rėzos kultūros centre parodų salėje. Dalyvauja folkloro ansamblis "Aušrinė", vadovė Ramunė Pečiukonytė.

Angelė Skarienė, kultūrinės veiklos vadybininkė

Šeštadienis Sausio 21, 2012
Renginio pradžia: 01/21/2012 12:00

Edukacinė pamoka Liudviko Rėzos kultūros centre.
Paskaita: "1923 m.sausio mėnesio įvykiai Klaipėdoje - Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-ąsias metines minint". Lektorė - Silva Pocytė, Mažosios Lietuvos draugijios prirmininkė, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė.

Dalyviai: Liudviko Rėzos kultūros centras ir jūrų kadetų mokykla.
2013 m. sausio 21 d.
Pradžia - 12.00 val.

Sekmadienis Vasario 12, 2012
Renginio pradžia: 02/12/2012 18:00

Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų. Šis laikotarpis būna nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos. Lietuvoje Užgavėnės tradiciškai švenčiamos centrinėse miestų aikštėse, liaudies buities muziejuje Rumšiškėse (savaitgalį prieš Užgavėnes).

Šventės ištakos pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai susietos su krikščionybe. Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kristaus prisikėlimo). Šiuo laikotarpiu skatinama pasninkauti, nevalgyti mėsos, gedėti iki Kristaus prisikėlimo šventės.

Renginio pradžia: 02/12/2012 18:00

2013-02-12
Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų. Šis laikotarpis būna nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos. Lietuvoje Užgavėnės tradiciškai švenčiamos centrinėse miestų aikštėse, liaudies buities muziejuje Rumšiškėse (savaitgalį prieš Užgavėnes).

Šventės ištakos pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai susietos su krikščionybe. Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kristaus prisikėlimo). Šiuo laikotarpiu skatinama pasninkauti, nevalgyti mėsos, gedėti iki Kristaus prisikėlimo šventės.

Karnavalas

Užgavėnių metu rengiamas karnavalas – žmonės persirengia įvairiais gyvūnais ir būtybėmis. Ypač populiarios ožio, gervės, meškos, giltinės, ubagų ir žydų kaukės. Persirengėliai šoka ir dainuoja, krečia pokštus, garsiai trypia, taip žadindami pavasarį, vydami lauk žiemą „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“.

Persirengėliai parodijuoja ubagus, prašinėjančius išmaldos; žydus, pardavinėjančius vaistus nuo visų ligų; čigonus, tykančius, ką pavogti. Kartais vaidinamos vestuvės, kai nuotaka persirengia vyras, o jaunuoju – moteris. Visuomet rengiama Lašininio (storai prisirengusio vyro) ir Kanapinio (lieso aukšto vyro) kova. Kova baigiasi Kanapinio pergale, nes nuo Užgavėnių iki Velykų nebegalima valgyti mėsos. Lašininis išvejamas, o karaliauja Kanapinis.

Šventės metu vidurnaktį (šiais laikais anksčiau nei 24 val.) deginama Morė, kitur dar vadinama Kotre, Raseinių Magde, Čiučela. Tai didžiulė moters pavidalo iškamša. Jos deginimas simbolizuoja bandymą atsikratyti viso, kas per žiemą buvo bloga, nuvyti blogą žiemos dvasią. Kai kur buvo paprotys Morę ne deginti, o skandinti.

Maistas

Trečiadienis Vasario 15, 2012
Renginio pradžia: 02/15/2012 16:00
Ketvirtadienis Kovo 01, 2012
Antardienis Kovo 06, 2012
Renginio pradžia: 03/06/2012 15:00

2012-02-13

Vienoje seniūnaitijoje renkamas vienas seniūnaitis. Seniūnaitis renkamas 2 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.
Seniūnaitis:

1) atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;

2) skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus), plėtoti ir organizuoti Neringos kultūrinį ir sportinį gyvenimą;

3) prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais;

4) turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką. Šią informaciją seniūnaičiui teikia savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius;

5) turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus;

6) teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką.

Sekmadienis Kovo 25, 2012
Renginio pradžia: 03/25/2012 14:00

LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRAS
JUODKRANTĖS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA
L. Rėzos g. 56, Juodkrantė
KVIEČIA Į
KALININGRADO MIESTO ŠVENTOS PARAPIJOS JAUNIMO CHORINĖS MUZIKOS KONCERTĄ
(vad. SVETLANA RYZHKOVA)

Maloniai visų lauskime.

Penktadienis Balandžio 06, 2012
Renginio pradžia: 04/06/2012 10:00

Balandžio 6 d. nuo 10.00 val.

Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos stiklo koridoriuje

vyks tautodailės užsiėmimas VELYKŲ MARGUTIS

Užsiėmimui vadovaus

Ramunė Pečiukonytė

(bus rašomi vašku ir dažomi kiaušiniai)

Kviečiame visus, o ypač - atostogaujančius mokinius!

Norinčių dalyvauti prašome atsinešti porą kietai virtų kiaušinių ir lakią fantaziją!

Trečiadienis Balandžio 11, 2012
Renginio pradžia: 04/11/2012 15:00

BALANDŽIO 11 D. 15.00 VAL.

Liudviko Rėzos kultūros centre
L.Rėzos g. 8 , Juodkrantė

Edukacinė dailės pamoka "Spalvų muzika"

Pamoką ves dailininkas Juozas Gecevičius

Renginio pradžia: 04/11/2012 18:00

Š.m. balandžio 11 dieną (trečiadienį) 18.00 val.

Liudviko Rėzos kultūros centro koncertų salėje (L. Rėzos g. 54 ) vyks Neringos savivaldybės mero susitikimas su gyventojais, bus apžvelgti praėjusių metų darbai, įgyvendinami būsimi projektai, aptariami bendruomenei aktualūs klausmai.

Susitikimuose taip pat dalyvaus savivaldybės Tarybos nariai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, įmonių ir įstaigų vadovai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Klausimus, kuriuos norėsite aptarti susitikimo metu, galite užduoti iš anksto el. paštu sandra.vaisvilaite@neringa.lt arba tel. (8 469) 52172.

Penktadienis Balandžio 13, 2012
Renginio pradžia: 04/13/2012 16:00

2012 m. balandžio 13 d. 16 val.
LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRE
L. Rėzos g. 8 , Juodkrantė

PO PLUNKSNOS ŽENKLU

Kviečiame visus į susitikimą su autorėmis iš Palangos
poete Elena Karnauskaite
grafikėmis Gražina Oškinyte, Migle Jonaitiene ir Gražina Eimanavičiūte

Penktadienis Gegužės 04, 2012
Renginio pradžia: 05/04/2012 15:17
Pirmadienis Gegužės 07, 2012
Renginio pradžia: 05/07/2012 11:39

Dalyvauja grafikai Gražina Oškinytė, Saulius Ikamas.

Ketvirtadienis Gegužės 10, 2012
Renginio pradžia: 05/10/2012 16:00

2012 d. gegužės mėn. 10d. (ketvirtadienį) 16.00 val.
Kviečiame į meno terapijos diskusiją

Dalyvauja grafikai Gražina Oškinytė, Saulius Ikamas.

M a l o n i a i k v i e č i a m e!

Antardienis Gegužės 15, 2012
Renginio pradžia: 05/15/2012 10:00

Š. m. gegužės 15 d.- birželio 10 d. Liudviko Rėzos kultūros centre, parodų salėje (L. Rėzos g. 8) vyks paroda "Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pilys".

Maloniai visų lauksime.

Autorius trumpai apie save.

Gitas Markutis – dailės- technologijų mokytojas. Šiuo metu dirba Kauno rajone. Laisvalaikiu tapo alieju. Idėjų ir temų įvairovės paieška užima visą likusį laiką po darbo. Paveiksluose sutalpina savo emocijas, spalvas, kuriomis ir dalinasi su lankytojais. Artimos temos – peizažai ir abstrakcijos, mūsų krašto grožis, spalvų skambesys besikeičiančioje gamtoje.
2011 metais dailininkas lankėsi Baltarusijoje, kur teko garbė pamatyti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pilis. Jų didybė padarė didžiulį įspūdį, todėl dailininkas bando jas įamžinti drobėse.
  Pirmas paveikslų ciklas -14 paveikslų - pabuvojo Vilniuje Seime,
Kauno Karininkų Ramovėje ir keliaus toliau per Lietuvą.
 Antrą paveikslų ciklą jau matė Kauno rajono, Raudondvario žmonės ir
biržiečiai Biržų pilyje.

Penktadienis Birželio 01, 2012
Renginio pradžia: 06/01/2012 10:00

VASAROS SEZONO PRADŽIOS ŠVENTĖS
P R O G R A M A

2012 m. birželio 1 d. (penktadienis)

10.00 – 17.00 val. Kultūrinių mainų konferencija “Aktyvios moters įtaka ir jos reikšmė kultūriniam turizmui Baltijos jūros regiono šalyse”. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre “Agila” (Taikos g. 4, Neringa, Nida)

17.00 val. Dailininkės Gražinos Vitartaitės tapybos darbų parodos atidarymas. Neringos istorijos muziejuje (Pamario g. 53, Neringa, Nida)

19.30 val. Neringos savivaldybės mero ir svečių sveikinimai, Neringos meno kolektyvų pasirodymas. Specialiai sumontuotoje scenoje prie Nidos uosto

20.00 – 24.00 val. Festivalio atidarymo koncertas. Specialiai sumontuotoje scenoje prie Nidos uosto. Dalyvauja: Kauno miesto simfoninis orkestras, Vytautas Juozapaitis, Eglė Juozapaitienė, Merūnas, “el Fuego”, Vaidas Vyšniauskas, Deivis, Renata, Edmundas Seilius, Kristina Zmailaitė, Stasys Povilaitis, Egidijus Sipavičius, Birutė Petrikytė bei kiti

2012 m. birželio 2 d. (šeštadienis)

09.30 – 11.00 val. Kultūrinių mainų konferencijos projekto „Kultūrų salos“ pristatymas. Konferencijos dalyviai pristato savo nacionalinių kultūrų ypatumus: tradicinius amatus, paveldą, liaudies dainas bei šokius. Savivaldybės aikštėje (Taikos g. 2, Neringa, Nida)

13.00 – 15.00 val. Vaikų koncertas su žvaigždėmis, skirtas Vaikų gynimo dienai.
Specialiai sumontuotoje scenoje prie Nidos uosto

15.00 val. Savicko paveikslų galerijos ekspozicijos pristatymas. Nidos bendruomenės namuose (Kopų g. 2/Taikos g. 17, Neringa, Nida)

16.00 – 18.00 val. Bardų koncertas. Bardų skverelyje prie Vytauto Kernagio paminklo

Renginio pradžia: 06/01/2012 17:00

2012 m. birželio 1 d. 17.00 val.

„Sveika, vasara“
regioninė vaikų šokių šventė-koncertas ir vasaros sezono atidarymas Juodkrantėje. Dalyvauja Neringos meno mokyklos ir svečių šokių kolektyvai.

Šeštadienis Birželio 02, 2012
Renginio pradžia: 06/02/2012 09:30

VASAROS SEZONO PRADŽIOS ŠVENTĖS
P R O G R A M A

2012 m. birželio 1 d. (penktadienis)

10.00 – 17.00 val. Kultūrinių mainų konferencija “Aktyvios moters įtaka ir jos reikšmė kultūriniam turizmui Baltijos jūros regiono šalyse”. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre “Agila” (Taikos g. 4, Neringa, Nida)

17.00 val. Dailininkės Gražinos Vitartaitės tapybos darbų parodos atidarymas. Neringos istorijos muziejuje (Pamario g. 53, Neringa, Nida)

19.30 val. Neringos savivaldybės mero ir svečių sveikinimai, Neringos meno kolektyvų pasirodymas. Specialiai sumontuotoje scenoje prie Nidos uosto

20.00 – 24.00 val. Festivalio atidarymo koncertas. Specialiai sumontuotoje scenoje prie Nidos uosto. Dalyvauja: Kauno miesto simfoninis orkestras, Vytautas Juozapaitis, Eglė Juozapaitienė, Merūnas, “el Fuego”, Vaidas Vyšniauskas, Deivis, Renata, Edmundas Seilius, Kristina Zmailaitė, Stasys Povilaitis, Egidijus Sipavičius, Birutė Petrikytė bei kiti

2012 m. birželio 2 d. (šeštadienis)

09.30 – 11.00 val. Kultūrinių mainų konferencijos projekto „Kultūrų salos“ pristatymas. Konferencijos dalyviai pristato savo nacionalinių kultūrų ypatumus: tradicinius amatus, paveldą, liaudies dainas bei šokius. Savivaldybės aikštėje (Taikos g. 2, Neringa, Nida)

13.00 – 15.00 val. Vaikų koncertas su žvaigždėmis, skirtas Vaikų gynimo dienai.
Specialiai sumontuotoje scenoje prie Nidos uosto

15.00 val. Savicko paveikslų galerijos ekspozicijos pristatymas. Nidos bendruomenės namuose (Kopų g. 2/Taikos g. 17, Neringa, Nida)

16.00 – 18.00 val. Bardų koncertas. Bardų skverelyje prie Vytauto Kernagio paminklo

Sekmadienis Birželio 03, 2012
Renginio pradžia: 06/03/2012 12:00

VASAROS SEZONO PRADŽIOS ŠVENTĖS
P R O G R A M A

2012 m. birželio 1 d. (penktadienis)

10.00 – 17.00 val. Kultūrinių mainų konferencija “Aktyvios moters įtaka ir jos reikšmė kultūriniam turizmui Baltijos jūros regiono šalyse”. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre “Agila” (Taikos g. 4, Neringa, Nida)

17.00 val. Dailininkės Gražinos Vitartaitės tapybos darbų parodos atidarymas. Neringos istorijos muziejuje (Pamario g. 53, Neringa, Nida)

19.30 val. Neringos savivaldybės mero ir svečių sveikinimai, Neringos meno kolektyvų pasirodymas. Specialiai sumontuotoje scenoje prie Nidos uosto

20.00 – 24.00 val. Festivalio atidarymo koncertas. Specialiai sumontuotoje scenoje prie Nidos uosto. Dalyvauja: Kauno miesto simfoninis orkestras, Vytautas Juozapaitis, Eglė Juozapaitienė, Merūnas, “el Fuego”, Vaidas Vyšniauskas, Deivis, Renata, Edmundas Seilius, Kristina Zmailaitė, Stasys Povilaitis, Egidijus Sipavičius, Birutė Petrikytė bei kiti

2012 m. birželio 2 d. (šeštadienis)

09.30 – 11.00 val. Kultūrinių mainų konferencijos projekto „Kultūrų salos“ pristatymas. Konferencijos dalyviai pristato savo nacionalinių kultūrų ypatumus: tradicinius amatus, paveldą, liaudies dainas bei šokius. Savivaldybės aikštėje (Taikos g. 2, Neringa, Nida)

13.00 – 15.00 val. Vaikų koncertas su žvaigždėmis, skirtas Vaikų gynimo dienai.
Specialiai sumontuotoje scenoje prie Nidos uosto

15.00 val. Savicko paveikslų galerijos ekspozicijos pristatymas. Nidos bendruomenės namuose (Kopų g. 2/Taikos g. 17, Neringa, Nida)

16.00 – 18.00 val. Bardų koncertas. Bardų skverelyje prie Vytauto Kernagio paminklo

Penktadienis Birželio 08, 2012
Renginio pradžia: 06/08/2012 20:00

Nendrinių ugnies skulptūrų eksponavimas ir Rudens lygiadienio šventė

Skulptūrų kūrybinė stovykla - gegužės 28 d. - birželio 7 d. ,
eksponavimas Gintaro įlankoje - birželio 8 d. - rugsėjo 22 d.,
deginimo akcija - visos skulptūros bus sudegintos Rudens lygiadienio šventės metu, kuri minima rugsėjo 22 dieną (Gintaro įlanka Juodkrantėje).

Dalyviai: 3 lietuviai skulptoriai, 1-2 latviai skulptoriai.

Simpoziumą organizuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.

Nendrinių ugnies skulptūrų liepsnos Gintaro įlanką nušviečia jau devyneri metai iš eilės. Tokios skulptūrų deginimo akcijos Kuršių nerijoje rengiamos per Jonines ir Rudens lygiadienį, taip atgaivindamos senąsias baltiškąsias tradicijas.

Ugnies stichijai senovės lietuviai buvo suteikę antgamtinę sakralinę prasmę. Per ją buvo susisiekiama su anapusiniu pasauliu – aukojamos aukos dievams, jos pagalba žmonės dvasiškai apsivalydavo. Amžinoji ugnis kūrenta aukuruose reiškė bendruomenės gyvybę. Prisimenant senąją kalendorinę šventę - Rudens lygiadienį – rengiama šiuolaikinė nendrinių skulptūrų deginimo akcija.
Skulptūrų deginimo akcija yra tarptautinio baltų skulptorių simpoziumo ,,Nendrinės ugnies skulptūros” sudėtinė dalis. Skulptūros eksponuojamos Gintaro įlankoje (mariose) iki pat Rudens lygiadienio.

Antardienis Birželio 12, 2012
Renginio pradžia: 06/12/2012 15:00

2012 m. birželio 12 dieną (antradienį) Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje (L.Rėzos g. 8) bus atidaryta lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio (1714–1780) albumo „Metai“ iliustracijų paroda skirta 300-osioms gimimo metinėms paminėti.
Atidaryme skambės Klaipėdos E. Balsio meno mokyklos moksleivio Jokūbas Savicko(violančelė) atliekami muzikos kūriniai.

Ketvirtadienis Birželio 14, 2012
Renginio pradžia: 06/14/2012 18:00

Gedulo ir Vilties dienos koncertas „Vilties akordai“,
skirtas minint didžiųjų trėmimų 70-tį.
Dalyvauja LRKC meno kolektyvai ir svečiai.
2012 m. birželio 14 d.
Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salė (L.Rėzos g. 8).

Penktadienis Birželio 15, 2012
Renginio pradžia: 06/15/2012 13:31

Peržiūrėkite akimirkas iš parodos atidarymo

Beata Hosbach (Mendenas, Vokietija)
paroda „Abstrakcijos kryželiu siuvinėtuose darbuose“.
2012 m. birželio 21-28 d.
Liudviko Rėzos kultūros centras
L.Rėzos g.8. Stiklinė veranda .

Truputį apie autorę
Beate Hossbach-Schuster - savamokslė menininkė gyvena Mendene (Vokietija). Ištekėjusi, turi du suaugusius vaikus. Nuo 1974 iki 2010 metų dirbo vokiečių kalbos ir istorijos-politikos mokslų mokytoja.
Beata yra keliavusi po visą pasaulį, keletą metų nuolat atvyksta į Lietuvą. Yra partnerystės draugijos „Mendenas-Plungė“ aktyvi narė, lietuvių nuoširdi bičiulė.
Dar besimokydama mokykloje mėgo siuvinėti, nerti vašeliu ir megzti. Kaip sako Beate, „kai pamačiau albumą su menininkų grupės "Der blaue Reiter" ( „Mėlynas raitelis“) kūriniais , nutariau savo pomėgį menui suvienyti su savo hobiu. Taigi, šių išsiuvinėtų darbelių mokiausi iš menininkų Kandinski, Marc ir Klee kūrinių“.
Paveikslai yra vienodo dydžio, išsiuvinėti kryželiu (2x2 stygos) iš paprastų siuvinėjimo siūlų. Visus darbelius vienija viena tema – abstrakcijos, todėl ir paroda vadinasi - „Abstrakcijos kryželiu siuvinėtuose darbuose“.
Parodos atidarymas birželio 21 d. 16 val. Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salės stiklinėje verandoje. Maloniai kviečiame.

Pirmadienis Birželio 18, 2012
Renginio pradžia: 06/18/2012 09:00
Penktadienis Birželio 22, 2012
Renginio pradžia: 06/22/2012 18:00

Joninių ir Rasų šventė : „Paparčio žiedas pražysta vidurnakty”.
Dalyvauja LRKC folkloro ansamblis „Aušrinė“, meno vadovė Ramunė Pečiukonytė; liaudiškos muzikos kapela „Kuršininkai“, meno vadovė Dana Tregub ir svečių kolektyvai.
2012 m. birželio 22 d.
Liudviko Rėzos kultūros centro koncertų salės lauko estrada (L.Rėzos g. 54), viešosios Juodkrantės erdvės.

Sekmadienis Birželio 24, 2012
Renginio pradžia: 06/24/2012 18:00

Kasmet apie birželio 22 – 24 d. Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Trumpiausia naktis nuo seno sureikšminta, sumistifikuota. Manyta, kad ji stebuklinga. Lietuviai šią naktį švęsdavo Rasų šventę. Vėliau, į Lietuvą atėjus krikščionybei, šventė sutapatinta su Šv. Jono varduvėmis.

Birželio 24 d. išvakarėse moterys nuo seno rinkdavo įvairiausias gydančias žoleles, nes tikėta, kad šios dienos vakarą surinktos žolelės įgyja ypatingų gydymo galių. Vėliau iš žolelių verdama arbata, jomis apkaišomos palubės, įmetama į tvartus, kad gyvuliai būtų sveiki. Šis moterų veiksmas vadintas kupoliavimu.

Netekėjusios merginos šį vakarą apsivilkdavo baltais lino drabužiais ir dainuodamos eidavo į pievas pinti vainikų. Vainiką jos pindavo iš devynių arba dvylikos skirtingų žydinčių žolynų. Nusipintais vainikais merginos pasipuošdavo galvas, o vėliau iš jų spėdavo ateitį.

Manyta, kad šią naktį stebuklinga ir rasa. Jos surinkus reikia duoti karvėms, kad būtų pieningos, pabarstyti į daržus, kad būtų derlingi, kad neželtų piktžolės. Buvo tikima, kad ūkininkas sulauks gero derliaus, jei šią naktį apibėgs savo laukus ir nuogas pasivolios rasoje.

Šią naktį buvo garbinama saulė. Jai dėkojama už šilumą, šviesą, prašoma jos kuo daugiau šviesti. Naktį ant aukštos kalvos buvo sukuriamas didelis laužas. Buvo manoma, kad kuo toliau apšvies laukus, tuo didesnis bus rudenį derlius.

Surinktas turinys